بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آیا برای بیمه ی بدنه نیاز به کارشناسی رنگ هست؟

تماس

#سوال

برای بیمه بدنه ماشین نیازی به کارشناسی رنگ هست؟

#پاسخ

فقط سلامت ظاهری خودرو مهمه چون اگر تصادف اتفاق بیافته شرکت متعهد به پرداخت قبل از انجام تعمیرات خودرو هستش.