بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آیا شرکت بیمه مجاز است بعد از ارایه ی فاکتور معتبر تعمیرگاه مبلغ خسارت را کمتر پرداخت کند

تماس

🔰ایا شرکت بیمه مجاز است بعد از ارائه فاکتور معتبر تعمیرگاه،مبلغ خسارات را کمتر پرداخت نماید؟
🔰مالیات بر ارزش افزوده فاکتور قطعات تعویضی برعهده کیست؟

🔷نظریه شماره ۲۰۵/۱۱۳۵۷مورخ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ بیمه مرکزی

🔶چنانچه خودرو، به تشخیص زیان دیده ،به تعمیرگاه مجاز منتقل گردید(باتوجه به توافق صورت گرفت) بیمه گر موظف است تمامی هزینه ها طبق فاکتور شماره دار آن تعمیرگاه را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ،بپردازد.

(طبق بخشنامه فوق الاشاره: به این دلیل می بایست مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت های بیمه گر پرداخت گردد که بیمه گذار تکلیف خود را ذر ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده به هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه اجرا نموده و اجرا نموده و مجددا نمی بایست این هزینه توسط بیمه گذار یا زیان دیده پرداخت گردد) در صورت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید ۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951