بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آیا میتوان چند بیمه عمر خرید

تماس

✨ سوالات بیمه ای شما ؟
آیا می توان دو بیمه عمر خرید تا از دو شرکت مستمری بازنشستگی دریافت کرد ؟

✨ پاسخ :
هر شخص میتواند ۵ بیمه عمر داشته باشد .منتها خدای نکرده اگر فوتی اتفاق بیفتد در اثر حادثه بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان پوشش نمی دهد.البته این دستور بیمه مرکزی است.اما در مورد بازنشستگی چون شخص خودش در بیمه سرمایه ای جمع کرده و سود مشارکت هم به آن تعلق گرفته از هر ۵بیمه می تواند استفاده کند.البته فعلا به دستور بیمه مرکزی شرکتهای بیمه موظفند کل مبلغ پایانی را +سود مشارکت یکجا به مشتری بدهند.و مشتری پول را در بانک گذاشته و سود ان را دریافت می‌کند ،دقیقا همان کاری که قرار بود شرکت بیمه برایش انجام دهد

@insurance6951