بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

آیا گرفتن غرامت از دو شرکت بیمه امکان پذیر است؟

تماس

آیا گرفتن غرامت از دو تا شرکت بیمه عمر امکان پذیر است؟

اگر در هر چند تا بیمه نامه عمری که خریداری کرده اید پوشش های مربوطه را داشته باشید ؛ میتوانید از همه آنها غرامت دریافت کنید ، بشرط اینکه پرسش نامه های اولیه رو که هنگام ثبت نام پر میکنید به درستی و صادقانه پر شده باشد (اصل صداقت و حسن نیت).✅

در غیر اینصورت امکان دریافت غرامت و یا خسارت رو از شرکت بیمه نخواهید داشت.

در نظر داشته باشید که در هنگام ثبت نام در بیمه های عمر، معمولا” در پرسش نامه ها جمله ای وجود دارد که از شما سوال می نماید: آیا در حال حاضر بیمه عمر از شرکت بیمه ای دیگر یا جای دیگر دارید ؟⁉️

این سوال بدان جهت است که اگر در شرکت بیمه ای دیگر بیمه نامه دیگری هم دارید (شرکت بیمه دوم) باید از آن اطلاع داشته باشد.

زیرا که برای دریافت بعضی از غرامتها (مانند هزینه های پزشکی ،امراض خاص،غرامت فوت و…) شما برای دریافت غرامت باید اصل مدارک خسارت رو به شرکت بیمه ارائه بدهید و اگر که غرامت رو از یکی از شرکت ها دریافت کنید ، برای دریافت غرامت از شرکت بعدی، می بایست از شرکت بیمه اول که غرامت رو دریافت کردید نامه تاییدیه بگیرید و به شرکت بعدی ببرید تا بعد از کسر دریافتی خسارت از بیمه اول ،بتونید غرامت دوم یا سوم رو از شرکت های بیمه بعدی دریافت کنید.🙂
@insurance6951