بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

استفاده از بیمه به عنوان وثیقه در دادگاه

تماس

🔵بیشتر بدانیم:

آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟

⬅️یکی از مزیت‌های داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است در صورتی که راننده مسبب حادثه، بیمه‌نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث (حتی اگر تصادف منجر به مرگ شده باشد) شود، مراجع قضایی و دادگاه‌ها آن بیمه نامه را به عنوان وثیقه می‌پذیرند.

@insurance6951