بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

اگر شخصی در حادثه رانندگی مقصر مرگ فرزند یا پدر و مادر و..بشود

تماس

⭕️اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ورثه خود بشود، آیا شرکت بیمه به راننده که جزو وراث فوت شدگان است دیه پرداخت می کند⁉️

طبق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

بنابر ماده فوق در حادثه رانندگی ، راننده مسبب حادثه از شمار اولیای دم خارج است و سهمی از دیه ندارد و کل دیه به سایر ورثه تعلق میگیرد.

به بیان دیگر ، مقصر حادثه مکلف به پرداخت دیه به سایر ورثه است و چون مسئولیت بیمه‌گر فرع بر مسئولیت مقصر حادثه است شرکت بیمه مکلف به پرداخت کل دیه به سایر ورثه است.
در صورت نبود وراث ، مقام رهبری وارث است و دیه به حاکم شرع پرداخت میشود.

قابل ذکر است که طبق قانون مجازات اسلامی حوادث رانندگی در صورتی که حادثه عمدی نباشد ، قتل غیر عمد محسوب میشود.

@ insurance6951