بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بخشودگی جرائم بیمه

تماس

مژده 😍مژده
بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه ی شخص ثالث
مخصوص موتور سیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی
از تاریخ ۱۵مرداد تا آخر شهریور ۱۴۰