بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

برای جبران خسارت به خانه و ماشین در اثر سیل

تماس

آیا میدانید⁉️

⭕️برای جبران خسارت وارده به #خانه_و_ماشین براثر #سیل_زلزله چه بیمه میتوان خرید⁉️

❌با #بیمه_بدنه_خودرو و خرید پوشش اضافی #حوادث_طبیعی خسارت ناشی از #سیل_زلزله_طوفان_تگرگ جبران میشود.

🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗

❌با #بیمه_آتش‌سوزی و خرید پوشش اضافی #سیل_زلزله خسارت وارده به
#ساختمانها_اثاثیه_منزل_و_مغازه جبران میشود.

🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠

❌لطفاحوادث طبیعی راجدی بگیرید❌

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951