بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بعد از تصادف چکار کنیم

تماس

پس از تصادف چه باید کرد؟

 
شرکت های بیمه موظفند تا سقف نه میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خسارت را بدون نیاز به کروکی به خسارت دیده پرداخت کنند. و به حضور مامور نیازی نیست.
جهت رسیدگی به خسارت حضورطرفین حادثه بادر دست داشتن مدارک لازم ازقبیل بیمه نامه ،گواهی نامه وکارت ماشین الزامی است. .برخی افراد کثیرالتصادفند! برخی نیز حتی یک تصادف هم طی مدت رانندگی شان به نام خود ثبت نکرده و وقتی با اولین تجربه تصادف روبه رو می شوند، سردرگم و مضطرب می شوند و نمی دانند چه کنند.
ناراحتی و جار و جنجال چیزی را عوض نمی کند. اگر قصد مصالحه و گذشت ندارید با ۱۱۰ تماس بگیرید. نشانی و خلاصه ای از رخداد را بگویید تا آنها نزدیک ترین کارشناس راهنمایی و رانندگی به شما را فراخوانده، به نشانی گفته شده بفرستند.
درصورتی که قصد سازش دارید کافی است کوپن بیمه فرد مقصر را با شماره ای برای تماس در صورت لزوم بگیرید و به اتفاق مقصر به واحد پرداخت خسارت بیمه فرد مقصر بروید.
 
در صورتی که مقصر زیر بار قصور خود نمی رود، با تلفن همراه خود از صحنه عکس بگیرید و خودروها را به حاشیه راه هدایت کنید و منتظر رسیدن افسر بمانید. ماندن هر دو خودرو در این شرایط علاوه بر امکان وقوع تصادفی دیگر، به خطر افتادن جان خود یا دیگران و بسته شدن راه و افزایش ترافیک، سبب جریمه هر دو طرف خواهد شد.
در تصادفات منجر به خسارت مالی ممکن است مقصر برای استفاده از تخفیفات بیمه خود در سال های بعد به شما پیشنهاد تعمیر و پرداخت هزینه را دهد. اگر اطمینان دارید، با دریافت بیمه نامه یا کارت خودرو و شماره تماس به چند تعمیرگاه بروید و با برآورد اولیه هزینه تا تسویه حساب کامل مدارک را نزد خود نگاه دارید.
بجز تصادفات منجر به خسارت مالی، در تصادفات جرحی یا منجر به فوت به هیچ وجه نباید خودروها را جابه جا کرد یا صحنه تصادف را تغییر داد. پس از تماس با ۱۱۰ به اورانس نیز اطلاع دهید تا کار رسیدگی یا انتقال مجروحان از طرف آنها صورت گیرد.
مشخص کردن مقصر تصادفات منجر به جرح، فوت، حاکی از عدم سازش و زیر بار تقصیر نرفتن یکی از طرفین، باید در مراجع قضایی صورت گیرد. همراه نداشتن مدارک حین کشیدن کروکی نیز به چنین نتیجه ای می انجامد
@insurance6951