بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه آتش سوزی چیست

تماس

بیمه آتش سوزی چیست ؟

👈 در بیمه آتش سوزی اموال بیمه گذار یعنی صاحب مال تحت سه پوشش اصلی قرار میگیرد:
۱٫ پوشش آتش سوزی 🔥
۲٫ پوشش انفجار 💥
۳٫ پوشش صاعقه 🌩

👈 بیمه گذار میتواند علاوه بر سه خطر فوق ، خطرات اضافی و اختیاری زیر را نیز دریافت نماید:
۱٫ زلزله ⚡️
۲٫ سیل 🌧
۳٫ ترکیدگی لوله های آب 💦
۴٫ ضایعات ناشی از برف و باران 🌨 ☔️
۵٫ طوفان و گرد باد 🌬 🌪
۶٫ سرقت به شرط شکست حرز 🔫💣
۷٫ سقوط هواپیما 🛬

💥 @Insurance6951
📞۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
☎️۰۳۱۵۷۲۳۶۹۴۶
✅ بیمه نامه آتش سوزی بصورت سالانه صادر می گردد.