بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه آرایشگران

تماس

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

انسان بصورت فطری آراستگی و زيبايی را دوست دارد . داشتن ظاهری زيبا و آراستگی باعث افزايش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص ميگردد . حرفه آرايشگری در پاسخ به همين نياز ايجاد و با پيشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبديل به يک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .

موضوع بيمه نامه :

مسئوليت مدني آرايشگر در قبال مشتريان بدين معني که اگر در نتيجه قصور ، اهمال و يا اشتباه در اجراي وظايف قانوني آرايشگر خسارت جاني به مشتريان وارد آيد ،بيمه گر پس از احراز و اثبات مسئوليت آرايشگر و در صورت لزوم بر اساس راي مراجع قضايي خسارت وارده را تا سقفي که در بيمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .

خطرات تحت پوشش :

۱- حساسيت هاي پوستي و يا تغيير رنگ و تورم
۲- تخريب مو يا ريزش آن
۳- جراحت هاي روي پوست و دست و پا
۴- آسيب ديدگي چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
۵-برق گرفتگي به علت خيس بودن مو و بدن
۶- شکستگي يا مصدوميت بر اثر لغزش در سالن

استثنائات بیمه نامه :

۱- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرايشگاه
۲-خسارت هاي مالي
۳- مسئوليت پيمانکاران بيمه گذار
۴- حوادث ناشي از درگيري و نزاع
۵- خسارت هايي که منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله يا رانش زمين ، مگر اينکه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمه گر محدود
به ميزان مسئوليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود
۶- خسارت ناشي از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اکتيو ، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حکومت و عوامل ديگري از اين قبيل
۷-حسارت هاي ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار
۸-مسئوليت زيان هاي مالي يا از دست دادن درآمد آرايشگر و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در کار
۹-حوادث ناشي از مصرف مسکرات ، مواد مخدر يا روان گردان توسط اشخاص ثالث
۱۰-خسارت هاي وارده به شخص آرايشگر و شرکا
۱۱- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از خطراتي از قبيل آتش سوزي ، انفجار و ترکيدگي لوله هاي آب
۱۲-خسارت هاي وارده به تجهيزات و وسايل آرايشگاه
۱۳-خسارت هاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي و محکوميت جزايي و جرايم مربوطه و محکوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار
۱۴- خسارت هاي ناشي از کيفيت مواد مصرفي غير استاندارد
۱۵- خسارت هاي ناشي از حساسيت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفي
۱۶- خسار هاي ناشي از دفرمه شدن موها
۱۷- خسارت هاي ناشي از عمليات خارج از تخصص از قبيل ، تزريقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه