بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه زندگی

تماس

مروری بر مباحث فنی بیمه زندگی👇👇
✔️بیمه گذار و بیمه شده باید حتما🔸 رابطه سببی یا نسبی 🔸با هم داشته باشند.البته اگر بیمه گذار غیر از پدر یا همسر بیمه شده باشد و بیمه شده هم به سن قانونی نرسیده باشد،حتما باید🔸 رضایتنامه کتبی ولی قانونی بیمه شده🔸 هم ضمیمه فرم پیشنهاد شو
استثناء:👇👇
اگر بیمه گذار مادر بیمه شده باشد و بیمه شده هم به سن قانونی نرسیده باشد،به شرطی که 🔸ذی نفع حیات،مادر نباشد و ذی نفع فوت هم گزینه”وراث قانونی به نسبت سهم الارث”باشد🔸نیاز به رضایت کتبی ولی قانونی نیست.
✔️سپرده گذاری در بیمه زندگی،🔸کاملا اختیاری است 🔸و بیمه گذار میتواند در کنار حق بیمه،مبلغی را نیز سپرده نماید.
اصل سپرده،🔸در سررسید قسط بعد🔸قابل برداشت هست اما سود سپرده قابل برداشت نیست؛مگر در پایان قرارداد یا هنگام بازخرید.
در بیمه نامه هایی که در کنار حق بیمه،سپرده گذاری هم میشود،حداقل مبلغ سپرده ۱۰۰ هزار تومان هست اما در بیمه نامه هایی که فقط سپرده دارند و حق بیمه ای پرداخت نمی شود،حداقل مبلغ سپرده، ۵۰۰ هزار تومان می باشد.
مبلغ سپرده، در صندوق ریاضی قرار میگیرد و سودهای تضمینی و مشارکت مطابق آیین نامه ۶۸ بیمه مرکزی،به آن تعلق می گیرد.
سپرده،هم باعث بالا رفتن کیفیت صندوق و زودتر به سود رسیدن آن می شود و هم باعث بالا رفتن میزان سرمایه پوشش های بیمه ای می شود.
✔️از آنجایی که از مبلغ حق بیمه پرداختی،هزینه های اصطلاحا “مصرفی”کسر شده و به مابقی آن در هر سال،سود تضمینی و سود مشارکت(طبق آیین نامه ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه)تعلق میگیرد بنابراین معمولا صندوق ریاضی بیمه زندگی،از نظر مالی،🔸در سال های اول به سوددهی نمیرسد🔸 و پس از گذشت چند سال(بسته به شرایط بیمه نامه) از نظر مالی نیز سودده می شود.
نکته:👇👇
می توان با کاهش میزان پوشش های بیمه نامه یا پیشنهاد سپرده گذاری در کنار حق بیمه و یا هر دوی این موارد،این بیمه نامه را طوری طراحی کرد که حتی از همان سال اول نیز به سوددهی برسد.

🆔@insurance6951