بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه سرقت

تماس

دانستنیهای بیمه ای،’،
بیمه سرقت با شکست حرز در بیمه آتش سوزی شامل چه مواردی میشود؟

۱⃣ سارق از خارج از ساختمان برای برطرف کردن موانع موجود جهت ورود به ساختمان بگذرد و از طریق غیرعادی (مانند استفاده از طناب یا نردبان) به ساختمان و یا فضای داخلی آن وارد شود.
۲⃣ دربها با کلید تقلبی یا هر وسیله دیگر باز شوند.
۳⃣ سارق با تهدید ساکنان و به عنف وارد محل مورد بیمه شود.
۴⃣ سارق از روی دیوارها، پشت بام یا حصارها وارد ساختمان شود.

✅ لازم به ذکر است که:
سرقت اموال گاهی در پی وقوع یک خطر دیگر انجام میشود. در این حالت، در نخستین ساعت پس از وقوع خطر تحت پوشش یا بیمه نشده، مانند زلزله، هر فرد رهگذر، از جمله سارق احتمالی، به راحتی میتواند به ساختمان مورد بیمه وارد شود. در چنین وضعیتی وقوع سرقت یک امر قابل انتظار خواهد بود. سرقت اموال، پس از وقوع یک خطر دیگر در ساختمان، اصطلاحا” خسارت غیر مستقیم نام دارد. در پوشش سرقت با شکست حرز، جبران خسارت ناشی از این گونه سرقت در تعهد بیمه گر نیست.
دانستنیهای بیمه ای
@Insurance6951