بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه سپاس

sepas
تماس

بیمه زندگی سپاس ایران

⭐ بیمه زندگی سپاس ایران جدیدترین و کامل ترین محصول شرکت بیمه ایران در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که آبان ۱۳۹۸ و همزمان با ۸۵ مین سالروز تاسیس این شرکت رونمایی شد .
📌 یکی از مهمترین ویژگی های بیمه زندگی سپاس ایران افزوده شدن بیمه درمان تکمیلی تا سقف ۲۵ میلیون تومان به این بیمه نامه است .

خلاصه تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران :

✅ ۱- پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
✅ ۲- پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های خاص شامل : سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان
حداکثر تا سقف ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک
✅ ۳- پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان های بدخیم که دارای متاستاز باشند تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک
✅ ۴- پرداخت غرامت فوت عادی بیمه شده تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
✅ ۵- پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه بیمه شده تا سقف یک میلیارد تومان
@insurance6951