بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

بیمه ی مسئولیت

Liability insurance
مدارک مورد نیاز
تماس

در خواست مشاوره
  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

   

  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان :

  عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بیمه. در واقع کارفرمایان با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان در یک حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی برای کارکنان قرار میگیرند بدین معنی که چنانچه حادثه ای در محل کار رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود این بیمه نامه با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد .

  حادثه موضوع بیمه :

  رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه‌گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود

  تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.

  کلوزها یا پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

  جبران هزینه های پزشکی و دیه فوت و نقص عضو از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است اما مجموعه ای از پوششهای تکمیلی وجود دارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان از مزایای آنها بهره مند شد ، این کلوزها یا پوششهای تکمیلی عبارتند از :

  ۱- کلوز شماره یک :

   متن کلوز یک :

  به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات ( بیش از یک دیه ) به ازاء هر دیه اضافی ، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد

  شرح کلوز یک:

  از آنجاییکه طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه معین و مشخصی دارد لذا در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببیند مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش بطور همزمان دو دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه ) این در حالیست که فوت همان فرد یک دیه دارد بنابراین بدلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه لازم و ضروری است که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز شماره یک دامنه پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.

  حق بیمه کلوز شماره یک ، پنج درصد حق بیمه پایه است

  ۲- کلوز شماره دو :

  متن کلوز دو :

  جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج ازکارگاه از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد . در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثناء است و در صورتی پوشش دارد که کلوز شماره پنج هم خریداری گردد .

  شرح کلوز دو : 

  تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد این در حالیست که اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند پرسنل خود را به بیرون از کارگاه اعزام نمایند میبایست با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهند .

  حق بیمه کلوز شماره دو با توجه به تعداد افراد ماموربین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه است

  ۳- کلوز شماره سه :

  متن کلوز سه:

  صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد

  (حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد )

  شرح کلوز سه :

  از آنجاییکه در این بیمه نامه حوادثی تحت پوشش است که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد و از طرفی گاهی اوقات بعضی از کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و … برای پرسنل خود فراهم میکنند اماکنی همچون سالن ورزشی ، رستوران ، حمام و …لذا میبایست بیمه گذار با خرید این کلوز و ارایه آدرس این قبیل اماکن پوشش لازم و کافی را برای این حوادث فراهم نمایند .

  حق بیمه کلوز شماره سه ، پنج درصد حق بیمه پایه است

  ۴- کلوز شماره چهار :

  متن کلوز چهار:

  مسئولیت مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی در خصوص خسارت های جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد

  شرح کلوز چهار:

  در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروریست در پروژه هایی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح میباشد با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

  ۵- کلوز شماره پنج :

  متن کلوز پنج:

  بر اساس این پوشش، بر خلاف بند ۲ ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری که در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است:
  ۱- این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علی رغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد.
  ۲- در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه، خسارت درصورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و شرط ۱ فوق، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموریت کارکنان بوده است.

  تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

  شرح کلوز پنج :

  از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده واین قبیل خسارات قابل پرداخت نیست لذا در صورتیکه بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید

  حق بیمه کلوز شماره پنج ،  بیست و چهار درصد حق بیمه پایه است

  – کلوز شماره شش :

  متن کلوز شش:

  صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران  ناشی از مسئولیت بیمه گذارو پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

  شرح کلوز شش :

  هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از یک پروژه را به عهده دارد میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند به عبارت دیگر اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال کارگر آلماتوربند فوت نماید و بر اساس نظر بازرس اداره کار ۴۰% کارفرما و ۶۰% پیمانکار مسئول شناخته شوند بیمه نامه ای که دارای کلوزشماره  ۶ باشد  با حمایت از کارفرما و پیمانکار کل ۱۰۰% خسارت را پرداخت خواهد کرد لیکن بیمه نامه بدون کلوز شماره ۶ فقط سهم کارفرما یا همان  ۴۰% را پرداخت میکند .

  حق بیمه کلوز شماره شش ، ده درصد حق بیمه پایه است

  ۷- کلوز شماره هفت :

  متن کلوز هفت : 

  صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسولیت مدنی مهندسین مشاور و ناظرتحت پوشش قرار میگیرد .

  شرح کلوز هفت :

  درپروژه های ساختمانی صرفا مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز شماره ۶ مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار دارد این در حالیست که در عمل ممکن است حوادثی رخ دهد که بازرس اداره کار درصدی از تقصیر را به عهده مهندس ناظر یا مشاور قرار دهد لذا این عزیزان یا میبایست درصد خسارت تعیین شده را از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود پرداخت کنند و یا اینکه کلوز شماره ۷ بیمه نامه توسط کارفرما برای ایشان  خریداری شده باشد و در غیر این صورت خسارت را لاجرم شخصا جبران کنند . با عنوان مثال  در صورت فوت کارگر آلماتور بند یک پروژه ساختمانی ممکن است نظر بازرس اداره کار در مورد میزان تقصیر به شرح زیر باشد :

  کارفرما ۴۰% – پیمانکار ۴۰% – مهندس ناظر ۲۰%

  درصدهای فوق بدین معنی است که از مبلغ دیه فوت کارگر ۴۰% را میبایست کارفرما و ۴۰ % دیگر را پیمانکار و ۲۰% آن را مهندس ناظر پرداخت کنند حال اگر کلوز شماره ۷ خریداری شده باشد سهم ۲۰% دیه ای  که به عهده مهندس ناظر بود علاوه بر سهم کارفرما و پیمانکار توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد .

  حق بیمه کلوز شماره هفت ، پنج درصد حق بیمه پایه است

  ۸- کلوز شماره هشت :

  متن کلوز هشت : 

  صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران میگردد. در این حالت درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد

  شرح کلوز هشت : 

  با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد دیه فوت ویا نقص عضو را پس از احراز مسئولیت بیمه گذاربدون نیاز به رای دادگاه پرداخت کند ، در این حالت دیه نقص عضو مصدوم توسط پزشک معتمد شرکت بیمه تعیین میگردد و احراز مسئولیت معمولا بواسطه گزارش بازرس اداره کار محقق میگردد .

  حق بیمه کلوز شماره هشت ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

  – کلوز شماره نه :

  متن کلوز نه :

  هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد .

  شرح کلوز نه :

  با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه های پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید . در واقع با داشتن این کلوز بیمه گذار در شرایط دشوار پس از وقوع حادثه قدرت انتخاب بیمارستان های بهتری را برای درمان حادثه دیده خواهد داشت .

  حق بیمه کلوز شماره نه ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

  ۱۰- کلوز شماره ده :

  متن کلوز ده : 

  مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع ” تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی” که ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد .

  تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ (…به انتخاب بیمه گذار…) ریال و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود

  شرح کلوز ده : 

  ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

  تبصره ۱ : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

  به استناد ماده قانونی فوق اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است درشرایط مختلف هزینه هایی همچون : مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی در صورت ازکارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی وغرامت دستمزد را پرداخت کند  اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار مسئول یا مقصرشناخته شود سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که بابت کارگر فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود . سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در تبصره یک ماده ۶۶ معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است . با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی شرکت بیمه ایران متعهد میگردد در صورت وقوع

  حادثه علاوه بر پرداخت دیه فوت و یا نقص عضو مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت نماید

  برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری اگر حقوق حادثه دیده در لیست بیمه تامین اجتماعی حداقل حقوق و کارگر دارای سابقه بیمه پایین باشد با احتساب حداقل حقوق های سال ۹۷ این مبلغ حدود ۱۸۰ میلیون تومان است به عبارتی درصورت فوت کارگر کارفرما علاوه بر پرداخت دیه کامل مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان نیز میبایست به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

  ۱۱- کلوز شماره یازده :

  متن کلوز یازده :

  صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ، کارفرما ، پیمانکار ، مهندس ناظر ، مهندس طراح ،مهندس مشاور و مجری ذیصلاح ( بیمه حوادث ) در اثر خطرات مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می باشد .

  شرح کلوز یازده : 

  از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به اشخاص فوق تحت پوشش نیست یا به عبارت دیگر مسئولیت معنی ندارد یا به عبارتی کارفرما نمی تواند علیه خودش شکایت کند و مطالبه خسارت کند لذا برای افراد فوق یک بیمه نامه حوادث پیش بینی شده که با پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه صرفا در محل کار بر اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود

  حق بیمه کلوز شماره یازده ، پنج درصد حق بیمه پایه و حداکثر یکصد هزار تومان است

   

  ۱۲- کلوز شماره دوازده :

  متن کلوز دوازده : 

  صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .

  شرح کلوز دوازده: 

  در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار در برابر حوادث احتمالی کارکنان تحت پوشش قرار گرفته است لیکن در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان ، بازدید کننده ، کارگر یک شرکت یا کارخانه دیگر و … در محل مورد بیمه دچار حادثه گردد که در اینصورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود لیکن چون شخص مذکور جزو کارکنان کارفرما نیست در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره ۱۲ خریداری شده باشد .

  حق بیمه کلوز شماره دوازده ، ده درصد حق بیمه پایه است

  ۱۳- کلوز شماره سیزده :

  متن کلوز سیزده : 

  تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت :

  تبصره یک : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (در یکسال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

  تبصره دو : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه (در دو سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

  تبصره سه : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال  ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

  شرح کلوز سیزده :

  از آنجاییکه مبلغ دیه بصورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت میشود محاسبه میگردد نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است و از طرفی همه ساله مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش میابد واین درحالیست که شرکت بیمه برای دیه یک مبلغ ثابت را در بیمه نامه در نظر گرفته است  از سوی دیگر در اغلب موارد فاصله زمانی زیادی بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت کارفرما وجود دارد لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن کارفرما از افزایش دیه خرید کلوز شماره ۱۳  بطور جدی توصیه میگردد

  حق بیمه کلوز شماره سیزده برای یکبار ۲۵% برای دو بار ۳۵% و برای سه بار ۴۰% حق بیمه پایه است

  ۱۴- کلوز شماره چهارده :

  متن کلوز چهارده : 

  مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد و تعهد بیمه گر از محل کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

  –    غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد

  –    حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ …………………. ریال می باشد .

  شرح کلوز چهارده :

  تعهد شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد و پرداخت غرامت دستمزد روزانه برای ایامی که مصدوم قادر به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را برای کارکنان حادثه دیده تعیین و خریداری کرد .

  ۱۵- کلوز شماره پانزده :

  متن کلوز پانزده :

  صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد .

  – منظور از فعالیت غیر مرتبط کلیه امور اعم از جزیی یا کلی است که خارج از فرایند شرح کار مورد بیمه می باشد

  شرح کلوز پانزده :

  بر اساس تعاریف شرایط عمومی بیمه نامه  (آیین نامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه ) حوادثی تحت پوشش بیمه خواهد بود که به مناسبت انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت کارفرما باشد لذا برای گسترش دامنه پوشش این بیمه نامه و تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به جراحت یا فوت و یا نقص عضو کارگر شده لیکن با فعالیت محل مورد بیمه هیچ گونه ارتباطی ندارد توصیه میشود کلوز شماره ۱۵ خریداری شود .

  موضوع بيمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بیمه.

  كار موضوع بيمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

  حادثه موضوع بیمه: رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه‌گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

  تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.

  حق بیمه کلوز شماره پانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است

   

  کلوز مسئولیت متقابل کارکنان : 

  مسئولیت کلیه کارکنان بیمه گذار نسبت به هم در حوادث احتمالی بطور رایگان تحت پوشش بیمه است و این موضوع در متن بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه ایران به صراحت بیان میشود لیکن کلوزی به این عنوان در بیمه ایران وجود ندارد هرچند که در بعضی از شرکت های بیمه این پوشش را به عنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی عرضه میکنند

  تخفیف های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

  ۱- تخفیف نقدی 

  درصورت پرداخت نقدی حق بیمه ۱۰% تخفیف اعمال خواهد شد

  ۲- تخفیف عدم خسارت

  برای تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه  خسارت بوده باشند در سال اول ۱۰% و در سال دوم و به بعد ۲۰% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد

  ۳- تخفیف ارایه اسامی کارکنان

  هر چند امکان صدور این بیمه نامه بصورت بی نام وجود دارد لیکن اگر کارفرما لیست پرسنل خود را به شرکت بیمه ارایه کند از ۱۰% تخفیف ارایه اسامی بهره مند خواهد شد . بدیهی است در طول مدت بیمه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان میبایست به اطلاع بیمه گر رسانیده شود در غیر اینصورت شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به افراد خارج از لیست ارایه شده نخواهد داشت

  ۴- تخفیف افزایش فرانشیز

  فرانشیز به معنی مشارکت بیمه گذار در خسارت وارده احتمالی است به عبارت دیگر درصدی از خسارت را بیمه گذار تقبل میکند . از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند لیکن این امکان وجود دارد که با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح جدول زیر اعمال گردد

  ۵- تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی 

  درصورتیکه بیمه گذار متعهد گردد هزینه های پزشکی موضوع بیمه را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی مطالبه نماید و پس از آن به شرکت بیمه برای دریافت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان های مذکور مراجعه نماید بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه در خسارت های احتمالی هزینه های پزشکی مقدار ۲۵% تخفیف صرفا در حق بیمه مربوط به هزینه های پزشکی اعمال خواهد گردید

  ۶- تخفیف وضعیت ایمنی کارگاه مورد بیمه :

  در صورت رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی در محل مورد بیمه که به طور طبیعی باعث کاهش خسارت های احتمالی میگردد و با تکمیل فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاه توسط بیمه گذار ۱۰% تخفیف اعمال میگردد .

  مواد قانونی مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:

  قانون کار:

  ماده ۸۵ : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

  تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

  ماده ۹۱ : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

  ماده ۹۵ : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

  تبصره ۱ : کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

  تبصره ۲ : چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

   قانون مدنی :

  ماده ۳۲۸ ـ هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

  ماده ۳۳۱ ـ هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن‌ برآيد.

  ماده ۳۳۲ ـ هرگاه يک نفر سبب تلف‌مالي را ايجاد کند و ديگري مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

  قانون مسئولیت مدنی :

  ماده ۱ : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

  اده ۱۲ : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

  قانون تامین اجتماعی :

  ماده ۶۶ : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

  تبصره ۱ : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

  تبصره ۲ : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

  قانون مجازات اسلامی:

  ماده ۴۴۸ : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

  ماده ۴۴۹ : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

  ماده ۴۸۸ : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

  الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

  ب. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

  پ. در خطای محض، ظرف سه سال قمر

  تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

  ماده ۴۹۲ : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود.

  ماده ۵۳۸ : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

  ماده ۵۵۰ : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

  ماده ۵۵۴ : بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

  ماده ۵۵۵ : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیزافزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

  تبصره: معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

  ماده ۵۵۶ : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

  ماده ۵۶۰ : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

  ماده ۵۶۲ : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

  مسئولیت عمومی

  بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی


  بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی  بیمه ایران در واقع یک بیمه مسئولیت است که مسئولیت مدنی بانی یا مدیر یا هیات مدیره تکایا ، حسیینه ها و یا مساجد را در برابر شرکت کنندگان در مراسم ناشی از خطرات تحت پوشش را بیمه میکند . از آنجاییکه در بسیاری از هیئت های مذهبی مردم بصورت خودجوش و از روی عشق و علاقه و ارادت به ائمه اطهار مبادرت به برگزاری مراسم عزاداری میکنند معمولا سازمان دهی و مدیریت کمتری حاکم بر این مراسم بوده و لذا این نوع مراسم میتواند آبستن حوادث ناگواری نیز باشد . حوادثی همچون آتش سوزی ، برق گرفتگی ، انفجار ، سقوط داربست ها سقوط پنکه ، سقوط لوستر ، سقوط علامت و حوادثی که در حین آشپزی و پخت پز غذا ممکن است رخ دهد از جمله حوادثی هستند که در بیمه مراسم عزاداری بیمه میشوند .

  موضوع بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی :

  عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار ، بدین معنی که چنانچه در موارد قصور و سهل انگاری بیمه گذار در برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در محل مورد بیمه ناشی از خطرات تحت پوشش خسارت جانی به شرکت کنندگان در مراسم وارد آید ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید .

  خطرات تحت پوشش :

  ۱- خسارات ناشی از سقوط اجسام از قبیل داربست های نصب شده ، پنکه ، لوستر و علم ها
  ۲- خسارت های ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزی و انفجار
  ۳- خسارت های ناشی از حوادث پخت و پز در محل مورد بیمه

  استثنائات بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی  :

  خسارت های معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

  ۱- خسارت های ناشی از جنگ ، انقلاب ،شورش ،اعتصاب،انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو ، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل
  ۲- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار ، کارکنان و نمایندگان وی
  ۳- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و محکومیت جزایی و جرایم مربوطه و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار
  ۴- کلیه خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی مگر اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود که در این صورت تعهد بیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود
  ۵- خسارت های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار
  ۶- حوادث ناشی از نزاع و درگیری
  ۷- حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روان گردان توسط اشخاص ثالث

  ۸-خسارت وارده به تجهیزات و وسایل متعلق به بیمه گذار
  ۹-خسارت های ناشی از مسمومیت عذایی
  ۱۰- خسارت های ناشی از وسایل حرارتی ، برودتی غیر استاندارد
  ۱۱- هر گونه خسارت خارج از محل مورد بیمه و یا خسارت ناشی از خطرات غیر تحت پوشش

  سقف تعهدات بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی :

  هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه :                                            ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حداکثر هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه :                                     ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام :    ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه برای کل اشخاص : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  بیمه مسئولیت طرح های خاص و نوین

  بدلیل تنوع زیاد بیمه نامه های مسئولیت شاید طراحی بیمه نامه برای تمام شغل ها و فعالیت های جامعه امکان پذیر نباشد بنابراین با تکمیل فرم مربوطه و دریافت اطلاعات لازم از فعالیت ها امکان صدور یک بیمه نامه مسئولیت در قالب بیمه های مسئولیت طرح خاص و نوین پیش بینی شده است . در زیر به تعدادی از طرح ها و بیمه های مسئولیت که برای صنوف و شغل های مختلف جامعه طراحی و صادر شده است اشاره میشود :

  ۱- بیمه مسئولیت نصابان و بهره برداران تجهیزات :

  از قبیل داربست فلزی و نماکاران ، نصاب آسانسور ، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی ، وسایل شهربازی ،تزئینات عروسی ،وسایل گازسوز ،پله برقی ها ،

  ۲- بیمه مسئولیت مدیران مراکز مذهبی و گردهمایی های عمومی :

  از قبیل هییت های مذهبی عزاداری، هیئت های تعزیه خوانی ، هیات امنای مسجد ، اماکن متبرکه و امامزاده ها ، استقبال از مسئولین

  ۳- بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی :

  از قبیل غواصی ، خلبانی ،سوارکاری ، ملوانی ،پاراگلایدر ،مدارس دولتی

  ۴- بیمه مسئولیت مراکز پزشکی و بهزیستی :

  از قبیل مسئول فنی جانوران موذی ، مراکز تصویربرداری ،مراکز توانبخشی معلولین جسمی و ذهنی ،آسایشگاه معلولین و سالمندان ،مرکز حوادث و فوریت های پزشکی ، موسسات خیریه و نگهداری کودکان ایتام

  ۵- بیمه مسئولیت مدیران مراکز فرهنگی و تجاری :

  از قبیل سرای محله ،فرهنگ سرای هنری ، فرهنگ سرای هنری و ورزشی ، موسسه خیریه ،کارواش ،پاساژ و مجتمع های تجاری ، فروشگاههای بزرگ مانند شهروند – رفاه – هایپر -مبل – فرش ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه ، خوابگاههای دانشجویی ، نمایشگاهها ، مراکز بازیهای رایانه ای ،مدیران آژانسهای مسافرتی در قبال مشتریان

  ۶- بیمه مسئولیت مشاغل خدماتی و تجاری و صنعتی و طرح ها :

  فروشگاهها و صنوف ،کارخانه و کارگاه و تولیدی ،طرح بیمه قالیشویی ، طرح بیمه رئیس بیمارستان و درمانگاه ،طرح بیمه کاشت مو ، طرح بیمه حامی گر ، طرح بیمه وام بنیاد مسکن ، طرح بیمه سازمان فنی و حرفه ای ،طرح بیمه امداد هوایی ، طرح بیمه شرکت های مستقر درشهرک صنعتی کوچک در قبال اشخاص ثالث ،طرح رفاه دانش (بیمه مسئولیت مدنی مدیران در قبال کارکنان ، دانشجویان و اشخاص ثالث در مراکز اداری ،ورزشی ،آموزشی وزارت علوم و دانشگاهها ) ،طرح بیمه ورزشی قهرمان ، بیمه مسئولیت دهیاری ها ، طرح بیمه ناباروری واجاره گیرنده رحم

  بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

  موضوع بیمه نامه : مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه در جریان شکار یا انجام وظایف قانونی محیط بانی توسط بیمه گذار خسارت بدنی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بسبت به چبران خسارت اقدام خواهد نمود

  شروط بیمه نامه :  داشتن مجوز های قانونی شکار از شروط این بیمه نامه است

  موضوع بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی :

  مسئولیت مدنی مدیر شهربازی در برابر استفاده کنندگان از دستگاهها ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه استفاده از دستگاهها خسارت جانی به استفاده کنندگان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار ،نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود . مالکان دستگاه های بازی در شهربازی مکلفند کلیه اقدامات ایمنی و استانداردهای موجود را جهت به حداقل رساندن حوادث احتمالی رعایت کنند و چنانچه در اجرای این وظایف دچار قصور یا غفلت یا سهل انگاری شوند و حادثه ای رخ دهد یقینا طبق نظر کارشناس و رای دادگاه محکوم به پرداخت دیه به مصدومین یا جان باختگان احتمالی این قبیل حوادث خواهند شد که در چنین شرایطی بیمه مسئولیت خسارتی را که به عهده بیمه گذار است در وجه زیان دیدگان پرداخت میکند .

  بیمه آسانسور چیست ؟

  با گسترش عمودی شهرها و افزایش روزافزون ساختمان های بلند مرتبه آسانسور تبدیل به یک نیاز اساسی و فراگیر برای انسان مدرن شد و همچون سایر اختراعات بشر همراه با فواید و مزایای فراوانی که داشت پیامد های ناگواری نیزبه ارمغان آورد ، بیمه آسانسور مکانیسمی است برای کاهش زیان های مالی و جانی ناشی از حوادث آسانسور. بیمه آسانسور در واقع یک بیمه مسئولیت مدنی است بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث ناشی از آسانسوربیمه گذار یا خریدار بیمه (مالک، مدیرساختمان، شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور ) مسئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت های مالی و جانی گردند شرکت بیمه خسارت را از طرف بیمه گذار (خریدار بیمه ) به زیاندیده پرداخت میکند.

  چرا باید آسانسور را بیمه کرد ؟
  نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را آبستن حوادث مرگباری میکند که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولا باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو میگردد . بیمه آسانسور قطعا نمیتواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تامین به موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت .

  چه کسی باید آسانسور را بیمه کند ؟
  از آنجاییکه عوامل زیادی در تولید ، طراحی ، نصب و سرویس و نگهداری آسانسور نقش دارند لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا ایجاد صدمات مالی و جانی به استفاده کنندگان آسانسور گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس حوادث ممکن است هر یک از این عوامل با توجه به سهمی که در ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند . به عنوان مثال در یک حادثه منجر به فوت ناشی از حوادث آسانسورممکن است دادگاه با توجه به نوع حادثه شرکت تولید کننده قطعات را ۲۰% شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور را ۲۰% و شرکت سرویس و نگهداری آسانسور را ۴۰% و مالک یا مالکین را ۲۰% مقصر و مسئول جبران خسارت معرفی کند در چنین شرایطی هر یک از عوامل میبایست سهم خود را از خسارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت کنند بنابراین داشتن بیمه برای تمام عوامل ضروری است و هر کدام میبایست بطور مستقل نسبت به خرید بیمه اقدام نمایند چون بیمه مسئولیت شرکت تولید کننده قطعات در مثال فوق فقط سهم ۲۰% را پرداخت میکند و هیچ تعهدی در رابطه با سهم شرکت های نصب و مونتاژ یا سرویس و نگهداری و یا مالکین ندارد . مدیران ساختمان ها به نمایندگی از مالکین میبایست نسبت به خرید بیمه آسانسور اقدام کنند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند .

  وظیفه مدیر ساختمان در رابطه با آسانسور چیست ؟
  ۱- بررسی و کنترل اینکه آیا آسانسور پس از نصب و راه اندازی دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد ایران هست یانه .( به طور معمول برای اخذ گواهی پایان کار هر ساختمان شهرداری گواهی استاندارد آسانسور را از سازنده مطالبه میکند )
  ۲- عقد قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه آسانسور با شرکتهای نصب و سرویس آسانسور که دارای مجوز و پروانه فعالیت از وزارت صنایع و معادن کشورهستند
  ۳- عقد قرارداد با شرکتهای بازرسی آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور
  ۴- خرید بیمه آسانسور به نمایندگی از کلیه مالکین از شرکت های معتبر بیمه

  نکته :

  از آنجاییکه بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان بیمه ایران کلیه خطرات و حوادثی را که ممکن است در ساختمان به وقوع بپیوندد از جمله حوادث آسانسور را شناسایی و در قالب یک بیمه نامه پوشش داده است مدیرانی که تمایل دارند علاوه بر حوادث آسانسور در مورد سایر حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند توصیه میگردد نسبت به مطالعه و خرید بیمه مسولیت مدیر ساختمان اقدام کنند .بدیهی است در صورت خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان نیازی به خرید بیمه آسانسور نیست .

  هزینه بیمه آسانسور چقدر است ؟

  حق بیمه ، بیمه آسانسور بر اساس تعداد آسانسور ، ظرفیت هر آسانسور ، نوع کاربری آسانسور (مسکونی ، اداری و تجاری ، باربری )، میزان تعهدات بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو تعیین میگردد .

  به عنوان مثال حق بیمه سالیانه یک دستگاه آسانسور یک منزل مسکونی هفت طبقه با ظرفیت ۵ نفربا شرایط زیر :

  هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه :                          ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  هزینه پزشکی در طول مدت بیمه :                           ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

  غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه :       ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

  غرامت نقص عضو در طول مدت بیمه :                ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حق بیمه سالیانه :                                                    ریال

  عدم النفع رانندگان و مالک

  موضوع بیمه نامه :

  جبران درآمد از دست رفته رانندگان و مالکان خودرو که خوردو آنها بدلیل حادثه (تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار) امکان تردد و کار کردن را ندارد و باید مدت زمانی را در تعمیرگاه باشد و یا استراحت پزشکی داشته باشد  از روز پنجم تا حداکثر یکصد و بیست روز با توجه به نوع خودرو و همچنین  پرداخت خسارت بدنی تا سقف  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت غرامت فوت و نقص عضو راننده .

  شروط بیمه نامه :

  ۱-    منظور از حادثه هر گونه تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه می باشد
  ۲-    منظور از پوشش عدم النفع جبران درآمد روزانه بیمه گذار که در نتیجه حوادث موضوع بند یک تحقق یافته باشد
  ۳-    منظور از خسارت بدنی در آین بیمه نامه فقط خسارت هایی می باشد که منجر به نقص عضو (تعیین بر اساس نظر پزشک معتمد بیمه گر ) و یا فوت بیمه گذار که در نتیجه حوادث بند یک تحقق یافتهخ باشد
  ۴-    گزارش مقامات ذیصلاح مبنی بر وقوع حادثه یا مصدومیت الزامیست
  ۵-    مدت استراحت استعلاجی بیمه گذار طبق نظر مراکز درمانی و تایید پزشک معتمد بیمه گر خواهد بود
  ۶-    مدت توقف لازم جهت تعمیر خودرو در تعمیرگاه توسط کارشناس بیمه گر تعیین خواهد شد
  ۷-    حداکثر تعهد بیمه گر از از مجموع جبران درآمد روزانه و فوت و نقص عضو برای هر راننده از حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران فوت و نقص عضو هر نفر تجاوز نخواهد کرد .
  ۸-    حداکثر حوادث مورد تعهد بیمه گر از دو مورد در سال تجاوز نخواهد کرد .

  بیمه مسئولیت مدیر تعمیرگاه :

  تصور کنید خودرو یکی از مشتریان شما در حین تعمیر دچار آتش سوزی شود

  تصور کنید خودرو گران قیمت یکی از مشتری ها از روی بالابر سقوط کند

  تصور کنید در حین پنچرگیری و باد زدن لاستیک خودرو منفجر شود و خسارت های جانی به مراجعه کنندگان وارد آید

  تصور کنید کودک بازیگوش یکی از مشتریان شما به داخل چاله تعویض روغن سقوط کند

  در تمامی موارد فوق و یا موارد مشابه با نظر کارشناس حوادث ، مدیر تعمیرگاه میبایست خسارت های مالی و جانی وارد به مراجعه کنندگان را پرداخت نماید . در چنین شرایطی بیمه نامه مسئولیت مدیران تعمیرگاه  میتواند راهگشا باشد. بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه خسارات های جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از وقوع حادثه در داخل تعمیرگاه را جبران میکند بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهایی که جهت تعمیر وارد تعمیرگاه میشوند وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

  خطرات تحت پوشش :

  ۱-    اهمال و تقصیر و بی احتیاطی در نصب وسایل

  ۲-    خسارت ناشی از تست خودرو در خارج از تعمیرگاه و تصادف خودرو در داخل تعمیرگاه

  ۳-    سرقت کلی

  ۴-    سقوط خودرو از وسایل بالابرنده

  ۵-    آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه

  ۶-    شکست شیشه ناشی از حوادث

  یک تعمیرگاه چه بیمه نامه هایی نیاز دارد ؟

  ۱- بیمه تامین اجتماعی :

  بر اساس تکلیف قانونی تمام کارفرماها مکلف هستند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند .

  ۲- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

  درصورت فوت و یا نقص عضو یک کارگر در حین کار کارفرما میبایست دیه فوت و یا نقص عضو کارگر را پرداخت نماید ، این در حالیست که در چنین مواقعی بیمه تامین اجتماعی نه تنها دیه فوت یا نقص عضو را پرداخت نمی کند بلکه طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مقام مدعی از کارفرما مطالبه خسارت میکند . لذا ضروری است مالکان و مدیران تعمیرگاه ها  نسبت به خرید بیمه مسولیت کارفرما در مقابل کارکنان اقدام نمایند تا چنانچه در حین کار در تعمیرگاه حادثه ای برای یکی از کارکنان رخ داد خسارت های وارده از قبیل جبران هزینه های پزشکی و یا دیه فوت و یا نقص عضو توسط شرکت بیمه جبران گردد.

  ۳- بیمه آتش سوزی :

  وجود بنزین و انواع خودرو و همچنین روغن در تعمیرگاه ها این مکان ها را در معرض خطر آتش سوزی قرار میدهد لذا بیمه آتش سوزی یکی از مهمترین نیازهای یک تعمیرگاه محسوب میشود

  ۴- بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه:

  همانطور که در بالا توضیح داده شد خسارت های جانی وارد به اشخاص ثالث از قبیل مشتری های تعمیرگاه و سایر مراجعه کنندگان که رابطه استخدامی با تعمیرگاه ندارند توسط بیمه مسئولیت مدیر تعمیرگاه جبران میگردد .

  بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

  موضوع بیمه نامه : تامین خسارت های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

  خطرات تحت پوشش :
  ۱-    خسارت های ناشی از آتش سوزی
  ۲-    خسارت های مالی ناشی از سرقت کلی
  ۳-    خسارت شکست شیشه

  حق بیمه :

  حق بیمه بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ ، مدت بیمه ، تعهدات بیمه نامه تعیین میگردد به عنوان مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه روزی روباز با ظرفیت ۱۰۰ خودرو با پوشش خسارت های ناشی از آتش سوزی ، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است :

  هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه :              ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  هزینه پزشکی در طول مدت بیمه :                    ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف :  ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه :   ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف :                  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف :          ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

  حق بیمه سالیانه :                                            ریال 

  فرانشیز : فرانشیز سرقت کلی ۲۰% و فرانشیز سایر موارد ۱۰% به عهده بیمه گذار می باشد .

  بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل

  موضوع بیمه نامه : جبران خسارات های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب و سایر لوازم و تجهیزات متصل به کامپیوتربه علت وقوع خطرات آتش سوزی ، انفجار ،صاعقه ،زلزله ، سیل ، طوفان ،نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ،برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء رایانه ، وقوع حادثه در حین حمل و جابجایی در محل مور بیمه ، نوسانات جریان برق و سرقت با شکست حرز

  حق بیمه : حق بیمه ۰٫۷۵% ارزش کامپیوتر ، لب تاب ،تبلت یا موبایل میباشد به عبارت دیگر اگر ارزش کامپیوتر یک میلیون تومان باشد سالیانه ۷۵۰۰ تومان حق بیمه باید پرداخت شود

  فرانشیز : فرانشیز خطر سرقت در بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل معادل ۲۰% ارزش لوازم بیمه شده است و در مورد سایر خطرات بیمه شده حداقل ۵۰۰/۰۰۰ ریال فرانشیز در بیمه نامه درج میگردد

  نکته : خرید این بیمه نامه صرفا بصورت گروهی برای واردکنندگان ،فروشندگان و عرضه کنندگان کلی این محصولات امکان پذیر است .

  بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مجموعه ورزشی 

  بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال استفاده کنندگان و مراجعین به مجموعه ورزشی بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و اهمال بیمه گذار در رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مجموعه ، خسارت جانی به استفاده کنندگان و ورزشکاران وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام میکند . کلیه مدیران و مربیان مراکز ورزشی از قبیل سالن های بدنسازی ، فیتنس ،یوگا ، ورزشهای رزمی از قبیل کاراته ، تکواندو ،جودو، بوکس و کشتی و … میتوانند با خرید این بیمه نامه در برابر حوادث احتمالی برای ورزشکاران و مراجعه کنندگان در حاشیه امنیت قرار بگیرند

  نکته اول :

  شاید بسیاری از عزیزان تصور میکنند که بیمه مسئولیت مدیران کلیه خسارت هایی را که ناشی از حوادث ورزشکاران باشد پرداخت میکند در حالیکه اینطور نیست و بیمه نامه فوق فقط خسارت هایی را پرداخت میکند که اولا ناشی از حوادث باشد  ( بیماری نباشد ) و ثانیا مدیر یا مربی مجموعه مسئول شناخته شود . لذا توصیه میگردد علاوه بر خرید بیمه مسئولیت مدیران و مربیان اماکن ورزشی نسبت به خرید بیمه حوادث گروهی بصورت با نام برای ورزشکاران اقدام گردد تا در مواقعی که حادثه ای رخ داده اما مدیر یا مربی مسئول شناخته نشده از محل بیمه حوادث گروهی خسارت ورزشکار جبران گردد .

  نکته دوم :

  بیمه مسئولیت فوق صرفا حوادث احتمالی استفاده کنندگان از مجموعه ورزشی را پوشش میدهد و در این بیمه نامه حوادث احتمالی کارکنان مجموعه تحت پوشش نیست و مدیر مجموعه ورزشی علاوه بر بیمه فوق میبایست بیمه نامه دیگری به نام بیمه مسولیت کارفرما در مقابل را نیز خریداری نماید .

  مسئولیت قراردادی

  بیمه لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک

   

  موضوع بیمه نامه :

  بیمه لوازم صوتی ، تصویری ، الکتریکی و لوازم خانگی خسارت های فیزیکی و ناگهانی وارد به لوازم مذکور را که ناشی از خطرات تحت پوشش به شرح زیر باشد تا سقف مبلغ مندرج در فاکتور فروش با توجه به استثنائات جبران میکند . شرکت ها و فروشگاههایی که بصورت جزیی و کلی مبادرت به فروش کالاهای فوق میکنند میتوانند با عقد قرارداد با شرکت بیمه نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام کنند و پس از هر فروش اطلاعات و حق بیمه مربوط به آن فاکتور  را به شرکت بیمه پرداخت نمایند.

  خطرات تحت پوشش :

  ۱- آتش سوزی

  ۲- صاعقه

  ۳- انفجار

  ۴- سیل

  ۵- زلزله

  ۶- آبدیدگی

  ۷- شکستگی

  ۸- حرارت دیدگی

  ۹- سرقت با شکست حرز

  ۱۰- نوسانات برق منطقه ای

  ۱۱-ریختن مواد شیمیایی به داخل دستگاه

  ۱۲- خسارت های ناشی از حمل و نقل در محل مورد بیمه

  حق بیمه :

  حق بیمه یک الی یک و نیم درصد ارزش هر فاکتور میباشد

  استثنائات بیمه نامه :

  ۱-  جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد) جنگ داخلي، شورش، انقلاب، قيام، ياغيگري،آشوب ، اعتصاب، تعليق، يا تعطيل کار از سوي بيمه گذار در طي منازعه کاري يا کارگري، نا آرامي هاي عمومي،در دست گرفتن قدرت توسط قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف گروهي از افراد که با سو نيت و يا در ارتباط با هرگونه سازمان سياسي انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره، در خواست استرداد، اتلاف يا خسارت ناشي از دستور هر دولت قانوني يا عملي ( غير رسمي) و يا به وسيله هر مقام ذيصلاح عمومي

  ۲-واکنش هسته اي، تشعشع هسته اي يا آلودگي راديو اکتيو
  ۳-اقدام عمدي بيمه گزار يا نمايندگان او
  ۴-خسارت ناشي از عيب و نقص موجود در تجهيزات ناشي از استهلاک، پارگي، سائيدگي، خوردگي، جرم گرفتگي، افول يا زوال تدريجي ناشي از شرايط جوي
  ۵-معايب يا خسارتي که توليد کننده يا عرضه کننده اقلام بيمه شده، قانونا يا بر اساس قرارداد فروش مسئول جبران آن مي باشد.(گارانتي)
  ۶-زيان يا خسارت وارده به تجهيزات اجاره شده يا کرايه شده که قانونا يا براساس توافقنامه اجاره و يا تعمير و نگهداري، مالک مسئول آن مي باشد.

  ۷-زيان يا مسئوليت تبعي از هر نوع و هر شکل
  ۸-اتلاف يا خسارت ديدن نوارها، فيوزها، لاک و مهرها، سيم ها، قطعات تعويضي ادواري طبق دستور کارخانه سازنده.
  ۹-خراش بر روي سطوح قالب ريزي شده، نقاشي شده، جلا داده شده يا لعاب داده شده.
  ۱۰-سرقت ( با پرداخت حق بیمه اضافی امکان خرید پوشش سرقت با شکست حرز وجود دارد )
  ۱۱-خسارت مربوط به کاهش يا از بين رفتن اطلاعات و هزينه ابقا مجدد اطلاعات( بخش نرم افزاري)
  ۱۲-مسئوليت هاي مدني و حقوقي بيمه گزار و خسارات ناشي از عدم النفع از هر قبيل
  ۱۳-خسارت وارده به تجهيزات دست دوم و يا ناشي از بکارگيري قطعات يا تجهيزات دست دوم
  ۱۴-هر آنچه که در گارانتي محصولات پوشش دارد.

  بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

  موضوع بیمه مسئولیت متصدی حمل:

  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل  در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به موجب بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده باشد .متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است که باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر در بین مسیر بدلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به استناد قانون از جمله مواد ۳۸۶ الی ۳۸۸ قانون تجارت و همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند . بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چهارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد. در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند

  خطرهای بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل :

  ۱- تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت

  ۲- پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه

  ۳- آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه

  ۴- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد

  ۵- هزینه های لازم و متعارف برای نجارت کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه گر باشد

  ۶- هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد

  نکته : حداکثر تعهد بیمه گر در مورد بندهای ۵ و ۶ از ۲۰% تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد

  شروع و پایان تعهد شرکت بیمه برای هر حمل :

  پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدا و صدور بارنامه (هرکدام موخر باشد ) آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه پایان می یابد . لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و بارگیری در قرارداد وجود دارد .

  استثنائات بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی : 

  ۱- جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار شامل کارکنان و نمایندگان وی ، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه

  ۲-حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان و صاعقه

  ۳- جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره

  ۴- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای

  ۵- عیب ذاتی و یا خود سوزی کالا

  ۶- هر گونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

  ۷- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز

  ۸-خسارت هنگام تخلیه و بارگیری ( با پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت موافقت بیمه گر قابل خریداری است )

  ۹-خسارت ناشی از عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه

  ۱۰-ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه شده باشد

  ۱۱- کاهش طبیعی وزن محموله

  ۱۲- سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده

  ۱۳- فقدان کالا

  ۱۴- تغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه گر

  ۱۵ -خسارت وارد به علامت و بسته بندی کالا

  قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

  ماده ۳۸۶ قانون تجارت :

  اگرمال التجاره تلف ياگم شود متصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبود مگراينكه ثابت نمايد تلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه ويا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنها داده اند ويا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريا زيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

  ماده ۳۸۷ قانون تجارت :

  درمورد خسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمي تواند ازخساراتي كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوزنمايد مگراينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.

  ماده ۳۸۸ قانون تجارت :

  متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري اماموركرده باشد. بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است.

  ماده ۳۲۸ قانون مدنی :

  هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

  بیمه تضمین کیفیت محصول بیمه ایران

  موضوع بیمه تضمین کیفیت محصول:

  عبارتست از بیمه مسولیت مدنی بیمه گذار ناشی از عدم کارایی و کیفیت نامطلوب محصولات مورد بیمه در قبال مصرف کنندگان بدین معنی که اگر محصولات عرضه شده توسط بیمه گذار فاقد شرایط و کیفیت اعلام شده توسط بیمه گذار باشد بیمه گر با در نظر گرفتن شرایط قرارداد نسبت به جبران مسئولیت بیمه گذار حداکثر تا مبلغ محصول  اقدام می نماید . به همین دلیل به این بیمه نامه به بیمه تضمین کیفیت محصول نیزگفته میشود. علاوه بر بیمه تضمین کیفیت محصول  در صورتیکه بدلیل نقص یا عیب یا اشکال در محصول خسارت مالی و جانی به مصرف کنندگان یا خریداران وارد آید شرکت بیمه با توجه به شرایط قراداد خسارت های وارده را جبران خواهد کرد .

  کارکرد بازاریابی بیمه تضمین کیفیت محصول :

  بیمه تضمین کیفیت محصول حامل یک پیام واضح و روشن برای خریداران یک محصول است که تولید کننده یا فروشنده از کیفیت محصول خود مطمئن است به گونه ای که یک شرکت بیمه معتبر ریسک عدم کیفیت آن را پس از بررسی های لازم پذیرفته است . لذا این پیام مثبت میتواند تاثیر مثبتی روی برند محصول ایجاد کند

  بیمه مسئولیت تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو

  موضوع بیمه نامه :

  بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصاب و تولید کننده  سیستم های گازسوز خودرو در قبال مشتریان و اشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه ، قصور ،غفلت و اهمال بیمه گذار و کارکنان وی در نصب یا تست و یا عدم کارایی سیستم گازسوز خودرو خسارت های مالی و جانی به صاحب خودرو و یا اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود . در بیمه مسئولیت شرکت های نصاب یا تولید کننده  سیستم های گازسوز خودرو هزینه های پزشکی  و دیه فوت و نقص عضو به همراه خسارت های مالی وارد شده به مشتریان و اشخاص ثالث تحت پوشش قرار میگیرد . در این بیمه نامه تولید کنندگان و یا شرکت های نصاب میبایست بر اساس شماره سریال لیست تولیدات و یا نصب های انجام شده را در دوره های زمانی مشخص برای شرکت بیمه ارسال کنند و بدیهی است که تعهد شرکت بیمه فقط محدود به سیستم هایی خواهد بود که مشخصات آنها برای شرکت بیمه ارسال شده باشد . همچنین در ابتدای قرارداد مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت به بیمه گر پرداخت میشود و همزمان با ارائه لیست کارها حق بیمه مربوطه نیز پرداخت میشود .شرکت هایی که در زمینه تست و بازرسی این سیستم ها فعالیت میکنند نیز میتوانند مسئولیت مدنی حرفه ای خود را که در نتیجه اشتباه ، قصور و اهمال در عملیات تست و بازرسی بوجود می آید در قالب بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه کنند .

  لازم به ذکر است شرکت های تولید و نصب و بازرسی سیستم های گازسوز خودرو علاوه بر بیمه مسئولیت فوق می بایست بیمه مسولیت کارفرما در مقابل کارکنان را نیز برای پوشش حوادث احتمالی کارکنان خود تهیه نمایند

   

  بیمه سی ام آر CMR

  بیمه نامه مسئولیت مدنی موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

  Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

  موضوع بیمه CMR :

  پوشش بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در مقابل صاحبان کالا طبق مقررات کنوانسیون سی ام آر در رابطه با راهنامه های حمل و نقل بین المللی کالا که از طریق جاده توسط این شرکت ها صادر میشود . مبنای این بیمه نامه کنوانسیون حمل و نقل کالا از طریق جاده (CMR ) مصوب ۱۹/۰۵/۱۹۵۶  در ژنو مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن  به تاریخ  ۰۵/۰۷/۱۹۸۷   مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که  ناظر بر روابط بین حمل کننده کالاو فرستنده و گیرنده کالا میباشد و همچنین مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۶  میباشد .

  خسارت وارده به کالای موضوع بیمه بر مبنای ماده ۲۳ کنواسیون CMR  بر اساس ارزش CIF کالا بعلاوه  سود و حقوق گمرکی و یا به ماخذ هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالای خسارت دیده معادل حداکثر  ۸٫۳۳ SDR هر کدام که کمتر باشد تعیین میگردد .همچنین در صورتیکه صاحب کالا اقدام به اظهار ارزش کالای موضوع حمل نماید ، ماخذ محاسبه خسارت وارده بر اساس ارزش اظهار شده و یا ارزش (CIF(Cost, Insurance and Freight و سود و حقوق گمرکی هر کدام که کمتر باشد خواهد بود .

  حق بیمه CMR:  

  مبنای محاسبه حق بیمه در این قرارداد بر مبنای درصدی از کرایه حمل میباشد .

  نکته ۱ :در مورد راهنامه های حمل کالا باارزش اظهار شده ، متقاضی می بایست قبل از بارگیری مراتب را به بیمه گر اعلام وحق بیمه متعلقه را پرداخت نماید

  نکته ۲ :در مواردی که برای برگشت کانتینر خالی راهنامه صادر گردد تخفیف ویژه ای توسط بیمه گردر نظر گرفته می شود چون کانتینر فاقد کالااست ودر صورت بروز حادثه ، خسارت زیادی به خود کانتینر وارد نمی شود.

  نکته ۳ : معمولا برای محمولات مصالح ساختمانی در صورتیکه بصورت فله باشند تخفیف در نظر گرفته می شود

  نکته ۴ :هر گاه برای محموله یک وسیله نقلیه چند راهنامه صادر گردد (گروپاژ) حق بیمه برای هر راهنامه محاسبه نمی گردد اگر برای یک مقصد باشد حق بیمه معادل یک کامیون دربست با توجه به حجم کل ناخالص کالا واگر برای مقاصد مختلف باشد بر اساس دورترین مقصد وبا حجم کل کامیون خواهد بود

  نکته ۵ :برای محصولاتی که نیاز به دمای خاص داشته باشند اضافه نرخ محاسبه وتعیین می گردد .

  نکته ۶ :هزینه نجات وجلوگیری از توسعه خسارت در تعهد بیمه گر می باشد

  استثنائات بیمه سی ام آر:

  ۱-خسارت و هزینه های مربوط به محمولاتی که تحت شمول کنوانسیون سی ام آر و مقاوله نامه مربوط قرار ندارد
  ۲-خسارت و هزینه های مربوط به مواردی که طبق کنوانسیون سی ام آر بیمه گذار نسبت به آن از مسئولیت مبری است
  ۳-خسارت ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار
  ۴-خسارت ناشی از انرژِی هسته ای و رادیو اکتیو
  ۵-خسارت ناشی از جنگ ، شورش ،بلوا، اعتصاب ،خرابکاری ، ظبط ویا مصادره کالا

  ۶-خسارات وارده به فلزات گرانبها،سنگ های قیمتی ،پول و اسکناس ،آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه ها مگر در صورتیکه قبل از حمل موافقت بیمه گر جلب شده باشد
  ۷-سرقت محموله کامیون با راننده خارجی

  موادی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن :

   ماده ۱:

  ۱-این کنوانسیون شامل هر قراردادی که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد می‌شود و محل دریافت کالا و‌تحویل آن در قرارداد در دو کشور مختلف واقع شده و حداقل یکی از دو طرف، عضو کنوانسیون باشد گذشته از محل اقامت و تابعیت دو طرف قرارداد‌می‌شود.

  ۲- از نظر این کنوانسیون “‌وسیله نقلیه” یعنی وسایل نقلیه موتوری، وسایل نقلیه مفصل‌دار، یدک و نیمه یدک، بطوری که در ماده (۴) کنوانسیون تردد‌جاده‌ای مورخ بیست و هشتم شهریور ماه ۱۳۲۸ هجری شمسی برابر نوزدهم سپتامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه (۱۹۴۹)  میلادی تعریف شده است.

  ۳- این کنوانسیون شامل حمل کالاهایی که در محدوده اجرای کنوانسیون به وسیله دولت‌ها و یا مؤسسات و سازمانهای دولتی انجام می‌شود نیز‌می‌شود.
  ۴- این کنوانسیون شامل موارد زیر نمی‌شود:
  ‌الف – حمل کالاهایی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین‌المللی پستی انجام می‌شود،
  ب – حمل محمولات جنازه‌ای،
  ج – حمل اثاث منزل.
  ۵- طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را با توافقهای ویژه بین دو یا چند طرف متعاهد تغییر ندهند، مگر اینکه این‌کنوانسیون را در مورد  حمل‌های بین مرزی نافذ ندانند و یا اجازه استفاده از این کنوانسیون را به ملیات
  حملی که تماماً در محدوده قلمرو کشورهایشان‌تحت بارنامه جاده‌ای که معرف مالکیت  کالا است بدهند.

  ماده ۳: از لحاظ این کنوانسیون حمل‌کننده مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان، کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آنها استفاده‌می‌کند خواهد بودمادامی که این نمایندگان، کارکنان یا اشخاص دیگر در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل  نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک‌فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.

  ماده ۴: قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جاده‌ای تایید می‌شود. فقدان، دسترسینداشتن به بارنامه جاده‌ای یا بی‌نظمی در صدور سند یاد شده لطمه‌ای به‌وجود واعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.

  ماده ۱۰: ‌فرستنده در برابر حمل‌کننده مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هر گونه هزینه‌ای که درنتیجه نقص بسته بندی کالا‌ایجاد شود می‌باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل‌کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این‌مورد در بارنامه جاده‌ای وارد نکرده باشد.

  ‌ماده ۱۷:
  ۱- حمل‌کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هر‌گونه تأخیر در تحویل کالا خواهد بود.
  ۲- در صورتی که فقدان یا خسارت یا تأخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که‌حمل‌کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوالی اجتناب‌ناپذیر که حمل‌کننده قادر به جلوگیری از‌آن نبوده حادث شود، حمل‌کننده از  مسئولیت مبرا خواهد بود.

  ۳-حمل‌کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه‌ای که از آن برای کار حمل استفاده می‌کند یا به علت اشتباه یا غفلت شخصی که وسیله نقلیه را از او‌کرایه کرده و یا اشتباه یا غفلت نمایندگان و کارکنان شخص یاد شده از مسئولیت مبرا نخواهد بود.
  ۴-در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یا چند مورد از موارد زیر حادث شود حمل‌کننده با رعایت بندهای (۲) الی (۵) ماده(۱۸) از مسئولیت مبرا خواهد بود:
  ‌الف – استفاده از وسایل نقلیه رو باز بدون پوشش در صورتی که با استفاده از چنین وسایلی به صراحت توافق شده و در ارنامه قید شده باشد،
  ب – بسته بندی نبودن یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته بندی یا داشتن بسته بندی ناقص به دلیل طبیعتی که‌دارند متحمل ضایعات یا خسارات می‌شوند،
  ج – کار تحویل و تحول، بارگیری، بار چینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده، انجام شود.
  ‌د – طبیعت بعضی از کالاها که به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی، زنگ زدگی، پوسیدگی،‌خشکی، نشتی، نقصان معمولی، آفت یا بیدزدگی قرار می‌دهد،
  ه- کافی یا کامل نبودن علایم و شماره‌های روی بسته‌ها:،
  ‌و – حمل حیوانات زنده.

  ۵-برابر مقررات این ماده، در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب فقدان، خسارت، یا تأخیر مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل‌دیگر فقط تا حدی مسئول است که عوامل یاد شده در فقدان، خسارت یا تأخیر کالا سهیم بوده‌اند.

  ماده ۳۴:  در صورتی که حمل کالایی که برابر قرارداد واحدی پذیرفته شده به وسیله چند حمل‌کننده جاده‌ای متوالی انجام شود هریک از حمل‌کنندگان‌مسئول انجام کل عملیات حمل خواهد بود. زیرا با پذیرش بارنامه جاده‌ای و کالا، حمل‌کننده دومی وهریک از حمل‌کنندگان بعدی برابر شرایط بارنامه‌جاده‌ای یاد شده طرف قرارداد محسوب می‌شوند.

  مسئولیت حرفه ای

  بيمه مسئوليت مدنی حرفه ای آرايشگران

  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

  انسان بصورت فطری آراستگی و زيبايی را دوست دارد . داشتن ظاهری زيبا و آراستگی باعث افزايش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص ميگردد . حرفه آرايشگری در پاسخ به همين نياز ايجاد و با پيشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبديل به يک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .

  موضوع بيمه نامه :

  مسئوليت مدني آرايشگر در قبال مشتريان بدين معني که اگر در نتيجه قصور ، اهمال و يا اشتباه در اجراي وظايف قانوني آرايشگر خسارت جاني به مشتريان وارد آيد ،بيمه گر پس از احراز و اثبات مسئوليت آرايشگر و در صورت لزوم بر اساس راي مراجع قضايي خسارت وارده را تا سقفي که در بيمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .

  خطرات تحت پوشش :

  ۱- حساسيت هاي پوستي و يا تغيير رنگ و تورم
  ۲- تخريب مو يا ريزش آن
  ۳- جراحت هاي روي پوست و دست و پا
  ۴- آسيب ديدگي چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
  ۵-برق گرفتگي به علت خيس بودن مو و بدن
  ۶- شکستگي يا مصدوميت بر اثر لغزش در سالن

  استثنائات بیمه نامه :

  ۱- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرايشگاه
  ۲-خسارت هاي مالي
  ۳- مسئوليت پيمانکاران بيمه گذار
  ۴- حوادث ناشي از درگيري و نزاع
  ۵- خسارت هايي که منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله يا رانش زمين ، مگر اينکه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمه گر محدود
  به ميزان مسئوليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود
  ۶- خسارت ناشي از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اکتيو ، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حکومت و عوامل ديگري از اين قبيل
  ۷-حسارت هاي ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار
  ۸-مسئوليت زيان هاي مالي يا از دست دادن درآمد آرايشگر و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در کار
  ۹-حوادث ناشي از مصرف مسکرات ، مواد مخدر يا روان گردان توسط اشخاص ثالث
  ۱۰-خسارت هاي وارده به شخص آرايشگر و شرکا

  ۱۱- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از خطراتي از قبيل آتش سوزي ، انفجار و ترکيدگي لوله هاي آب
  ۱۲-خسارت هاي وارده به تجهيزات و وسايل آرايشگاه
  ۱۳-خسارت هاي ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي و محکوميت جزايي و جرايم مربوطه و محکوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار
  ۱۴- خسارت هاي ناشي از کيفيت مواد مصرفي غير استاندارد
  ۱۵- خسارت هاي ناشي از حساسيت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفي
  ۱۶- خسار هاي ناشي از دفرمه شدن موها
  ۱۷- خسارت هاي ناشي از عمليات خارج از تخصص از قبيل ، تزريقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه

  حق بيمه :

  هزينه پزشکي در هر حادثه براي هر نفر :                                ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  هزينه پزشکي در طول مدت بيمه براي کل افراد :                   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههاي عادي :                 ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههاي حرام :                 ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه براي کل افراد :       ۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  حق بيمه ساليانه :                                                            ريال

  سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

  علاوه بر بیمه نامه فوق آرایشگران و مالکان سالن های زیبایی می توانند بیمه نامه های زیر را تهیه نمایند :

  ۱-بیمه نامه آتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب
  ۲-بیمه مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

  بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان بیمه ایران

  بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

  به طور کلي افراد بر اساس ميزان درآمد يا دخل خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

  موضوع بيمه نامه :

  جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام مي نمايد.

  خطرات تحت پوشش :
  ۱- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
  ۲- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشي از تحقق بيماري هاي زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:
  ايدز
  هپاتيت
  سکته قلبي
  سکته مغزي
  پيوند اعضا
  بيماري ام اس
  بيماري هاي عفوني
  (بيمه نامه در سال اول داراي دوره انتظار ۳ ماهه براي بيماري ها بوده و در صورت تمديد متوالي در سال هاي بعد اين دوره انتظار حذف مي گردد.)
  ۳- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي مي گردد.

  شرايط سني افراد بيمه شده :
  خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر ۶۰ سال تمام بوده باشد و در صورتي که سن افراد بيش از ۶۰ سال تا حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماري تحت پوشش نمي باشد.

  مدت بيمه نامه :
  مدت بيمه نامه يک سال است اما حداکثر تعهد بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار در زمان صدور بيمه نامه مي تواند تا ۱۰ سال تعيين گردد ولي در هرصورت نبايد از سن ۷۰ سال بيمه گذار تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستي به نحوي باشد که از سن ۷۰ سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که ۶۴ سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وي جهت پوشش بيمه اي بيمه نامه حد اکثر از ۶ سال بيشتر نخواهد بود.

  استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

  خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

  ۱- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

  ۲- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

  ۳- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

  ۴- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه

  ۵- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است

  ۶-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار

  ۷-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی

  ۸-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح

  ۹-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر

  ۱۰-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد

  گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد

  ۱۱- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه

  ۱۲- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

  بیمه مسئولیت حرفه ای نگهبانان مسلح بانکها

  موضوع بیمه نامه :

  مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بدین معنی که اگر در حین انجام وظیفه در محدوده جغرافیایی مشخص شده خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت و در صورت لزوم بر اساس رای دادگاه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

  شروط بیمه نامه :

  کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حتی کارکنان بیمه گزار که در اثر به کار گیری اسلحه از طرف نگهبانان مسلح بیمه گزار دچار خسارت های جانی و مالی شوند از لحاظ این بیمه نامه ثالث تلقی شده و خسارت ایجاد شده طبق شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد .

  بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران

   

  موضوع بیمه مسئولیت سردفتران :

  عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال مشتریان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و اهمال بیمه گذار در انجام عملیات ثبت اسناد رسمی خسارت مالی به مشتریان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی ، نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه اقدام می نماید .

  حادثه موضوع بیمه :

  رویدادی است که به مناسبت موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به خسارت مالی به مشتریان گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت خسارت ناشی از آن شناخته شود .

  دوره کشف :

  مدت زمان پس از اتمام دوره اعتبار بیمه نامه که به بیمه گذار اجازه داده می شود خسارت واقع شده را همانند زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید ، بدین معنی که چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مشخص گردد ، بیمه گر متعهد رسیدگی به خسارت خواهد بود .

  استثنائات بیمه مسئولیت سردفتران :

  خسارت هاي معلول عوامل ذيل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:

  ۱-۱- خسارات ناشي از جنگ انقلاب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت.

  ۲-۱- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار، كاركنان و نمايندگان وي.

  ۳-۱- خسارات ناشي از تخلف از قوانين و نظامات دولتي و محكوميت جزايي و جرايم مربوطه و محكوميت نقدي به نفع دولت و همچنين مجازات هاي قابل خريد بيمه گذار

  ۴-۱- خسارت جاني و مالي وارده به مشتريان در محدوده مكاني بيمه گذار

  ۵-۱- خسارت ناشي از مسئوليت هر شخص ديگري به غير از بيمه گذار

  ۶-۱- خسارات و زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد بيمه گذار و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در كار

  ۷-۱- كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح  بيمه گذار مسئول آن شناخته نمي شود.

  ۸-۱- كليه هزينه هاي مربوط به دادرسي، كارشناسي، تاخير تاديه، حق الوكاله و هرگونه هزينه در رابطه به دعاوي مطروحه

  ۹-۱- هرگونه خسارت كشف شده يا نشده، قبل از شروع اعتبار بيمه نامه.

   

   وظایف بیمه گذار :

  ۱-۱- بيمه گذار موظف به تكميل فرم پيشنهاد يا ارائه درخواست كتبي جهت صدور بيمه نامه مي باشد.

  ۲-۱- بيمه گذار موظف به پرداخت حق بيمه متعلقه طبق شرايطه مورد توافق طرفين در زمان صدور بيمه نامه بوده و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است  كه در بيمه نامه پيش بيني شده است. لذا در صورتي كه بيمه گذار هر يك از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نكند، بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت ماده ۹ فسخ نمايد و چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت هر گونه ادعا يا حادثه ميزان آن نسبت به حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع ادعا يا حادثه بايد پرداخت مي شده ، بررسي و تسويه خواهد شد.

  ۳-۱- بيمه گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هر نوع ادعا و يا مطالبه مشتريان عليه خود كه به اين بيمه نامه مربوط مي شود اقدامات زير را انجام دهد:

   ۱-۳-۱- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطورحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي، (رسيد پست سفارشي را نزد خود نگه دارد) به اطلاع بيمه گر برساند.

  ۲-۳-۱- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است. مشخصات زيانديده نام و نشاني شهود احتمالي مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن اطلاعاتي دارد و همچنين هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.

  ۴-۱-بيمه گذار موظف است براي انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه گر به عمل آورد.

  ۵-۱- بيمه گذار موظف است حسب مورد، كليه اصول حرفه اي مرتبط با حوزه فعاليت خود را در زمان اجراي وظايف قانوني خود رعايت نمايد.

  ۶-۱- بيمه گذار موظف است هر گاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در وظايف قانوني خود بوجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود، بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه گر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند  و در صورتي كه تشديد خطر قبل از وقوع خشارت باشد، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه نمايد.

  ۷-۱- بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. و اگر در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد برخلاف  واقع اظهاري بنمايد، بيمه نامه باطل خواهد بود . ولو آنكه آن مطلب هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد كه در اين رابطه علاوه بر استرداد وجوه پرداختي يمه گذار به وي، بيمه گر مي تواند اقساط حق بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است را نيز از بيمه گذار مطالبه نمايد.

  ۸-۱- قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد خسارات ايجاد شده از طرف بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر، تعهدي براي بيمه گر ايجاد نمي كند مگر اين كه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نموده و يا خسارات پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.

  ۹-۱- بيمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضايي مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را اعم از اينكه از طرف مدعي خسارت يا دستگاه قضايي دريافت نموده باشد، بلافاصله و حداكثر ظرف مدت دو روز كاري براي بيمه گر ارسال نمايد در صورت تاخير مسئول جبران ضرر و زيان هايي كه از اين طريق به بيمه گر وارد مي شود خواهد بود.

  ۱۰-۱- بيمه نامه بر مبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در فرم پيشنهاد توسط بيمه گر صادر شده و هرگونه تغييرات آن در طي الحاقي خواهد بود و چنانچه مفاد اوراق الحاقي مورد موافقت بيمه گذار نباشد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور بيمه نامه يا الحاقي مراتب تغيير يا اصلاح آن را كتباً از بيمه گر خواستار گردد. در غير اينصورت مفاد آن ها مورد تاييد وي تلقي شده و جزء لاينفك بيمه نامه خواهد بود.

  توصیه میشود سردفتران عزیز علاوه بر بیمه نامه فوق برای اینکه در رابطه با حوادث احتمالی پرسنل تحت امر خود در حاشیه امنیت کامل قرار بگیرندبیمه مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان را نیز تهیه نمایند

  بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

  بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان : 

  بيمه مسئوليت مدني مسئول فني بيمارستان ، کلينيک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمايشگاه در قبال بيماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمارو ذوي الحقوق آنان ، بدين معني که چنانچه در جريان اجراي وظایف مسئولين فني مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و مسئولين فني در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بيمه ايران با رعايت شرايط  بيمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

  تعهدات بيمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان :

  ۱- پرداخت هزينه هاي دادرسي در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار در حد متعارف و منوط به اينکه از ۱۰% مبلغ خسارت بيشتر نباشد در تعهد بيمه ايران خواهد بود

  ۲- تعهد بيمه ايران منحصر به مسئوليت هاي مسئول فني در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط بر اينکه ادعاي خسارت حداکثر ظرف ۳ سال پس ازتاريخ پايان بيمه نامه به بیمه ایراناعلام گردد . به عبارت ديگر ادعاهايي که پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان بيمه مطرح گردد مسموع نخواهد بود

  تعهدات مسئول فنی در بیمه نامه :

  ۱- مسئول فني ميبايست ترتيبي اتخاذ نمايد تا مرکز درماني شرايط زير را داشته باشد

  الف : کليه کارکنان متناسب با وظايف خود تجربه و مهارت که عرفا لازم است را داشته باشند

  ب :در مرکز درماني وسايل و تجهيزات ايمني،فوريتي (اورژانسي)،حفاظتي و اطفاء حريق را که عرفا لازم است تعبيه نموده و به طور صحيح استفاده و مورد عمل قرار گيرند

  ۲ – مسئول فني بدون موافقت بيمه ايران در مورد مسئوليت هاي خود در حوادث احتمالي تعهدي در قبال مدعي بعهده نگيرد ويا وجهي نپردازد مگر با موافقت شرکت بيمه

  ۳ – مسئول فني متعهد است هرگونه حادثه احتمالي مرتبط با بيمه نامه را و يا هرنوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث عليه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از

  تاريخ اطلاع به بيمه ايران اعلام کند

  استثنائات بيمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان :

  ۱- خسارات ناشي از جنگ ،انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل

  ۲- خسارات ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديو اکتيو و يونيزه

  ۳- خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار

  ۴- خسارات ناشي از تخلف از اجراي قوانين و مقررات دولتي و جرائم

  ۵- خسارات ناشي از وقوع حوادث طبيعي

  ۶- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشکان

  ۷- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي که بيمه گذار با ديگران منعقد کرده است

  ۸- مسئوليت خساراتي که به مرکز درماني وارد ميشود از قبيل تاسيسات ، ساختمان ، وسائط نقليه  و …

  ۹- مسئوليت زيانهاي مالي يا از دست دادن درآمد مرکز درماني

  ۱۰- خسارت وارده به کارکنان بيمه گذار

  چند نمونه از شرح وظایف مسئولین فنی مراکز درمانی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت :

  ۱- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

  ۲- نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی

  ۳- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز درمانی

  ۴- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز درمانی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت

  ۵- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

  فرانشيزبیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان:

  تمام خسارت بطور کامل توسط بيمه ايران پرداخت ميشود و بابت فرانشيز مبلغ يا درصدي از خسارت قابل پرداخت کسر نخواهد شد

  حق بيمه بيمه مسئوليت مسئول فني بیمارستان:

  حق بيمه بر اساس نوع مرکز درماني (بيمارستان ،درمانگاه،کلينيک ، آزمايشگاه و …) و ظرفيت نگهداري بيمار ، مدت بيمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه ميگردد .

  به عنوان مثال :

  تعهد بيمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو، ازکارفتادگي و ساير صدمات بدني براي هر نفر تا سقف :         ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال
  تعهد بيمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگي و ساير صدمات بدني در هر حادثه تا سقف :        ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال
  تعهد بيمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگي و ساير صدمات بدني در طول مدت بيمه نامه   :  ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

  حق بيمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی بيمارستان با تعداد ۱۰۰ تخت  :                                 ريال

  حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی :                                               ریال

   

  حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی  داروخانه شبانه روزی :                                              ریال

  حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه :                                                              ریال

  بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی

  بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه

  موضوع بیمه نامه :

  عبارت است از بیمه مسؤولیت بیمه گذار و کارکنان وی در قبال بیمه گذاران و بیمه شدگان و بیمه گران و يا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هايی که بیمه گزار اين بیمه نامه بعنوان دلال رسمی بیمه در آن دخالت داشته، اعم از اينکه بیمه نامه صادر شده يا نشده باشد تا میزانی که در اين بیمه نامه پیش بینی شده است.

  بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری

  موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری :

  مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در برابر موکلین به شرح زیر تحت پوشش بیمه قرار میگیرد:

  ۱-    بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار (غیر عمد ) در انجام وظایف ، خسارت مالی به موکلین وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید

  ۲-    مسئولیت پرداخت مبلغ حق الزحمه ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه حادثه ، بیمه گذار فوت و یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی در قراردادوکالت میسر نباشد بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید .

  تبصره یک : تعهد بیمه گر در خصوص بند ۲ مربوط به حق الزحمه قراردادهایی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد .

  تبصره دو : منظور از حادثه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که منجر به خسارت بدنی بیمه گذار گردد .

  بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

  بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور :

  بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسین در قبال مالك, اشخاص ثالث و كاركنان اجرايي پروژه  بدين معني كه چنانچه در نتيجه سهل انگاري يا قصور, خطا, غفلت يا اشتباه حرفه اي بيمه گزار در محل ملك مورد محاسبه, طراحي و نظارت خسارت بدني و مالي به مالك, اشخاص ثالث و كارگران پروژه  وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی امکان تهیه این بیمه نامه را دارند مهندسین ساختمان در تخصص های : عمران ، شهرسازی ،معماری ،برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری و مهندسین غیر ساختمانی در تخصص های راه و ترابری ، مهندسی آب ،مطالعات کشاورزی ، انرژی ، پست و مخابرات ، صنعت ،معدن ،نفت و گاز ، میراث فرهنگی ،آمار ، خدمات مدیریت  امکان خرید این بیمه نامه را دارند .

  مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

  تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه هستند

  محل مورد بیمه :

  کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و… را انجام میدهد .

  پوشش های تکمیلی :

  ۱- پوشش افزایش اتوماتیک تعهدات جانی بیمه نامه بر مبنای افزایش دیه :

  از آنجاییکه مبلغ دیه همه ساله بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر افزایش میابد  و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه نامه خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه نامه برای یک الی ۳ بار قابل افزایش خواهد بود. بابت افزایش اتوماتیک یک بار ۲۰% ، دو بار  ۳۰% ، سه بار ۴۰% حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد .

  ۲- تعدد دیات : 

  در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشود به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل ۲ دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد . حق بیمه اضافی این پوشش ۱۰% حق بیمه پایه بیمه نامه است .

  ۳- پوشش حوادث پروژه های قبلی :

  چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه خریداری شده ، در پروژ ه های قبلی حادثه ای رخ دهد که منجر به محکومیت مهندس ناظر گردد خسارت های مالی و جانی بر اساس شرایط بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . اما اگر حادثه قبل از خرید بیمه به وقوع پیوسته باشد این بیمه نامه هیچ تعهدی نخواهد داشت .

  استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین  :

  ۱- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
  ۲- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
  ۳- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
  ۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
  ۵- خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
  ۶- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل،زلزله،رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز گردد
  ۷- خسارت ناشی از عدم النفع
  ۸- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
  ۹- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
  ۱۰-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه

  ۱۱-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
  ۱۲- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
  ۱۳- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
  ۱۴- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
  ۱۵- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
  ۱۶- خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
  ۱۷- خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
  ۱۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

  فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر:

  خسارت های بدنی در این بیمه نامه فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه پرداخت میکند اما در خسارت های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود .

  بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان

  موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای دامپزشکان :

  جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث که درنتیجه انجام امور دامپزشکی محقق گردیده و مسئولیت دامپزشک محرز گردیده است . کلیه دامپزشکان عزیز با خرید این بیمه نامه در حاشیه امنیت کاملی در رابطه با ادعاهای احتمالی صاحبان و مالکان دام ها قرار خواهند گرفت ، خسارت های که ناشی از اشتباه در تشخیص یا سهل انگاری و یا غفلت و یا فراموشی دامپزشک رخ داده و موجب خسارت غیر عمد شده است .

  بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل

  موضوع بیمه نامه :

  بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور بیمه گذار در انجام کلیه خدمات مراقبت و پرستاری از بیمار ،کودک و سالمند در منزل دچار صدمات جسمانی و یا روانی گردیده و یا فوت شوند و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

  تبصره : شرح وظایف حرفه ای مراقبین و پرستاران در منزل به تفکیک نوع ارائه خدمات پرستاری و مراقبت که از طرف دفاتر مجاز ارائه خدمات مراقبت و پرستاری وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است جز لاینفک بیمه نامه خواهد بود .

  با بیمه ی مسئولیت بار مسئولیت خود را به دوش شرکتهای قَدَر بیمه ای بیاندازیم

  مطالب مرتبط بیشتر

  سن در بیمه عمر
  فرق بیمه عمری که در فیش حقوق میخورد چیست
  بیمه درمان
  بیمه حوادث
  بیمه آتش سوزی
  بیمه ی عمر
  بیمه ی مهندسی
  بیمه ی مسئولیت
  بیمه ی بدنه ی اتومبیل
  بیمه ی شخص ثالث

  4 پاسخ به “بیمه ی مسئولیت”

  1. سلام
   درمورد خرید دستگاه بدنسازی
   راهنمایی می خواستم

   یا اگر ممکنه یک صفحه از ساییتون رو که در مورد خرید بدنسازی و راهنمای خرید مطلب نوشتین معرفی کنید

   درضمن سایتتون فوق العادست

   دوباره به سایتتون میام و
   منتظر پاسخ هستم

   با تشکر از سایت خوبتون

  2. علیپور گفت:

   ممنون از شما . واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *