بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تخفیفات بیمه ایران

تماس

🔴 تخفیف‌های ویژه بیمه ایران به مناسبت هفته دولت

🔷 شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، تخفیف‌های ویژه ای را در انواع رشته های بیمه ای درنظر گرفته است.

📌 به گزارش روابط عمومی و براساس اعلام معاونت فنی بیمه ایران، این تخفیفات برای بیمه بدنه اتومبیل ۱۰ تا ۱۵ درصد، بیمه آتش سوزی اعم از صنعتی و غیرصنعتی ۱۰ درصد، بیمه حوادث و عدم النفع رانندگان ۲۰ درصد، بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ۲۰ درصد، بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالای ایرانی ۲۰ درصد، بیمه مسئولیت کارفرمایان ۱۰ درصد، بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان‌ها ۲۰ درصد ، بیمه وقفه در کسب وکار پزشکان و پیراپزشکان ۲۰ درصد و بیمه حوادث انفرادی ۲۰ درصد است.

⭐️ تخفیف‌های ویژه هفته دولت بیمه ایران از ۲ تا ۸ شهریور امسال برقرار خواهد بود.
@insurance6951