بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تعویض موتور شاسی رنگ ماشین

تماس

🔴 کاربردی

آیا می دانید تعویض بخشهای مهم خودرو ممنوع است ؟

✅ تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز،جرم است.

✅ ماده۳۰ قانون نحوه جرایم راهنمایی و رانندگی :

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵)، متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو ، نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید.

✅ چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید.۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951