بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تفاوت بیمه حوادث و مسولیت کارفرما

تماس

🔺تفاوت بيمه ي مسوليت مدني كارفرما با بيمه حوادث :

✅بيمه حوادث براي موارد فوت نقص عضو و هزينه پزشكي
تا سقفي معين مبلغي پرداخت مي كندو اثري از ديه نيست
اما در بيمه مسوليت كارفرما ديه پرداخت مي شود.

مشاوره ی رایگان با نمایندگی بیمه ایران کد۶۹۵۱
موبایل۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸