بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تلفن های ضروری

تماس

💢شماره تلفنهای مفید در شرایط اضطراری را بشناسید:

⛑🚔 شماره ۱۱۲ ( #هلال_احمر)

🚑💊 شماره ۱۱۵( #اورژانس)

🚒 🔥شماره ۱۲۵ ( #آتش_نشانی)

🏢 شماره ۱۹۴ ( #حوادث_گاز )

💡 شماره ۱۲۱ ( #خرابی_برق )

🚨شماره ۱۲۰ ( #اعلام‌تصادفات )

شماره ۱۴۱ ( #مدیریت_راهها )

شماره ۱۱۰ ( #فوریت‌های‌پلیس )

🌤 شماره ۱۳۴( #هواشناسی )
@insurance69511