بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

حمل خودرو با جرثقیل

تماس

در خصوص حمل خودرو با جرثقیل و بر مبنای ماده ۱۳قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید بدانید:

اولا:هزینه انتقال خودرو و همچنین هزینه پارکینگ به عهده ی متصرف یا مالک خودرو میباشد

ثانیا:چنانچه در حین انتقال خودرو یا در زمان نگهداری در پارکینگ یا تعمیرگاه خسارتی به ماشین یا محموله وارد شود مسولیت آن با متصدی حمل یا نگهدارنده خواهد بود .

ثالثا:چنانچه راننده در زمان حمل یا قبل ازآن حاضر و تقاضای تحویل گرفتن ماشین را نماید مامورین مکلفند ضمن صدور قبض جریمه ماشین را به راننده تحویل و از حمل ماشین با جرثقیل خودداری نمایند.