بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

خروج خودروها (ماشین) ممنوع شد

تماس

معاون عمرانی استانداری تهران:
تردد تمام خودروها به استثنای خودروهای حامل سوخت و امدادی و خدماتی و امنیتی و انتظامی به خارج از استان ممنوع شد
جهت هر گونه کار بیمه ای با ما تماس حاصل فرمایید
تلفن همراه؛۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
جوادی