بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

داغی قطعات در بیمه بدنه

تماس

⭕️ داغی قطعات در بیمه بدنه👇👇

آیا برای دریافت خسارت از محل بیمه بدنه باید داغی قطعات صدمه دیده به شرکت بیمه تحویل شود⁉️
 
👈بیمه‌گر مطابق اصل جانشینی مالک قطعاتی است که‌ هزینه‌ی تعویضشان را داده. تحویل گرفتن یا نگرفتن این قطعات – که‌ به داغی مشهور هستند – اختیار مالک آن‌هاست.
در صورتی که‌ مالک خودرو قصد فروش خودرو قبل از تعمیر را داشته باشید ارزش بازیافتی قطعات از خسارت کسر خواهد شد. جهت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید.
@insurance6951