بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دانستنیهای بیمه ای در مورد قوانین شخص ثالث

تماس

دانستنیهای بیمه ای ،”،
‍ آیا اگر در تصادف وسیله نقلیه و عابر پیاده ،راننده مسئولیتی نداشته باشد، دیه عابر پرداخت میشود؟
ج_ برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه پرداخت میشود.

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید

۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951