بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

درج کاربری ماشین در متن بیمه نامه

تماس

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
🔰نامه شماره ۲۰۵/۲۲۲۲۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۰ بیمه مرکزی

✅درج كاربري خودرو در متن بيمه نامه ها

با توجه به اينكه بيمه نامه صرفا در مقام پوشش خسارات و خطرات صادر مي شود لذا بايستي نوع كاربري خودرو در صدور بيمه نامه لحاظ گردد. بديهي است بيمه نامه، مجوز استفاده از خودرو در غير كاربري مربوطه نمي باشد و چنانجه دارنده يا راننده وسيله نقليه، کاربری خودرو را بدون مجوزهای قانونی تغییر دهد بايستي از طريق مجاري قانوني مربوطه پيگيري شود . در صورت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951