بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

در صورت سرقت کلی ماشین ..

تماس

درصورت سرقت كلي خودرو، بیمه‌گر طي چه مدت مي‌بايست خسارت بیمه‌گذار (ذینفع) را بپردازد؟

پاسخ
از زمان اعلام خسارت و تشکیل پرونده در شرکت بیمه، استناد به بند الف ماده۱۹ آئين‌نامه ۵۳ شوراي عالي بيمه مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۸۴(شرح قوانین اشاره شده در سوال۴۷)، چنان‌چه خودرو کشف نگردد طي مدت شصت روز (دو ماه) از زمان سرقت، خسارت پس از انتقال سند و تکمیل مدارک قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌های بیمه مکلفند پس از قبول خسارت و گذشت مدت زمان ۶۰ روز و تکمیل مدارک، حداکثر طی مدت ۱۵ روز خسارت را پرداخت نمایند.

کانال👇👇👇👇👇
@insurance6951