بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

ده چیزی که باید در مورد بیمه عمر دانست

تماس

۱-اگر کسانی هستند که به لحاظ مالی به شما وابسته اند شما به بیمه ی عمر نیاز دارید

۲-استفاده از منافع بیمه عمر در هنگامی که زندگی ها با عواقب مالی مواجه شد ممکن نخواهد بود مگر آنکه آینده ی نامعلوم را از امروزتدبیر کنیم

۳-بیمه عمر یک قرارداد است که با عنوان بیمه نامه از آن یاد میشود و مفاد آن با توافق طرفین قرارداد تنظیم میگردد.

۴-در هر بیمه نامه ی عمر ۴شاخص (بیمه گر- بیمه گذار-فرد بیمه شده -ذینفع ها )دخیل هستند

۵-بیمه عمر یک ابزار مدیرین ریسک است نه یک ابزار سرمایه گذاری

۶-مساله اصلی شما در خرید بیمه عمر این است که این بیمه نامه را به شکل مادام العمر خریداری کنم ؟یا به شکل مقطعی بخرم

۷-بیمه عمر محصول ارزانی نیست با این حال میتواند به شکل تعصب آوری به صرفه باشد

۸-اینکه شما به چقدر بیمه عمر احتیاج دارید کار خیلی پیچیده و بغرنجی نیست

۹-در بیمه عمر اساسا برنامه مالی خود را به کسی میسپارید که در زمان لازم,خواهد بود تا به برنامه عمل کند

۱۰-بیمه عمر هر چند که قراردادی بلند مدت است ولی شما همواره میدانید که راه خروج پیش از موعد از قرارداد فراهم است بدون آنکه این خروج پیش از موعدباعث هدر رفتن منافع شما تا خروج گردد

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951