بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دیه ماههای حرام

تماس

با شروع ماه محرم دیه افزایش پیدا می کند

طبق قانون مجازات اسلامی در ۴ ماه حرام رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم، دیه به شرط فوت اشخاص در این ماه ها به میزان یک سوم افزایش پیدا می‌کند.
@insurance6951