بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

رانندگان مشمول استفاده از عینک

تماس

⭕️رانندگانی که مشمول رانندگی باعینک و نصب آینه مخصوص درخودرو هستند، درصورتی که بدون رعایت این موارد دچار سانحه شوند، مانندافرادی که فاقد گواهینامه هستند با آنها برخورد شده ، شرکتهای بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده خسارت پرداختی را از ایشان بازیافت میکنند.

مشاوره ی رایگان با ما
۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸