بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

رانندگی در حالت مستی

تماس

در صورتی ‌که رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان باشد و حادثه ایی رخ دهد پس از تأیید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و یا دادگاه، به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث، بیمه گر موظف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به عنوان قائم ‌مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای دریافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است اقدام کند.🍷🍷

@insurance6951
تماس با ما
۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸