بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

رتبه بیمه ایران

تماس

بیمه ایران

رتبه اول رشد ارزش معاملات در بورس تهران در اختیار کارگزاری بورس بیمه ایران طبق گزارش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار.
👇👇👇

در فروردین ٩٨ با جهشی خیره کننده رتبه کارگزاری به ٢۴ در بین ١٠۵ شرکت کارگزاری فعال در صنعت رسیده است.
این در حالیست که در زمان مشابه در سال گذشته رتبه شرکت در حدود ۷۰ بوده است.
🔻🔻🔻
@insurance6951