بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

سطح توانگری شرکت بیمه چیست؟

تماس

🌺 سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟ 🌺

⬅️ سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.

🔷 شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح ۱ تا ۵ تقسیم می‌شوند که بدترین سطح توانگری، سطح ۵ است که به شرح زیر می‌باشد:

🔸سطح ۱: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر می‌باشد.

🔸سطح ۲: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد می‌باشد.

🔸سطح ۳: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد می‌باشد.

🔸سطح ۴: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد.

🔸سطح ۵: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد.

📌 بیمه گذاران، باید شرکتی را انتخاب نمایند که در سطح توانگری بالاتر وجود دارد تا در زمان خسارت، دچار مشکل نشوند.

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951