بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

صدمه زدن به ماشین هنگام تعمیر در نمایندگی

تماس

💢حکم صدمه زدن به خودرو حین تعمیر آن در نمایندگی چیست؟

🔹اگر خودرویی که برای تعمیر به نمایندگی برده شده، در حین تعمیر دچار صدمه شود، تکلیف صاحب خودرو چیست؟
حسب میزان خسارت وارده می‌توانید به مرجع قضایی صالح (شورای حل اختلاف یا دادگاه) مراجعه نموده و مطالبه خسارت نمایید. اگر خسارت وارده تا بیست میلیون تومان باشد می‌بایست به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مراجعه نمایید. مطالبه خسارت بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه می‌باشد که دادخواست آن باید از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد. در صورت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید ۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insurance6951