بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

تماس

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

۱- اصل و کپی بیمه بدنه

۲- اصل و کپی بیمه شخص ثالث

۳- اصل و کپی گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه

۴- اصل و کپی کارت ملی راننده در زمان وقوع حادثه

۵- اصل و کپی کارت خودرو و سند مالکیت خودرو

۶- کروکی پلیس یا گزارش حادثه (در صورت وجود )

در صورت مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951