بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث

تماس

مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث چیست؟ ۱-اصل و کپی بیمه شخص ثالث طرفین حادثه ۲-اصل و کپی گواهینامه رانندگی طرفین حادثه ۳-اصل و کپی کارت ملی طرفین حادثه ۴-اصل و کپی کارت خودرو طرفین حادثه ۵-سند مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده ۶-شماره حساب بانکی زیاندیده جهت واریز خسارت
برای مشاوره با ما در خوانسار و گلپایگان تماس بگیرید ۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951