بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مدارک لازم برای پرداخت خسارت پس از صدور رای دادگاه :

تماس

مدارک لازم برای پرداخت خسارت پس از صدور رای دادگاه :

۱- گزارش اولیه حوزه انتظامی

۲- برگه های بازجویی طرفین حادثه

۳- کروکی تنظیمی توسط کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

۴- مشخصات کامل و صحیح مصدوم / مقتول حادثه

۵- گواهی پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات

۶- برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

۷- سایر گزارش های تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی ، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

۸- رای دادگاه اولیه و تجدید نظر

۹- اعلام تاریخ ابلاغ و تاریخ قطعیت رای نهایی دادگاه و اعلام مشخصات کامل مقصر نهایی از طرف دادگاه

۱۰- اعلام شماره حساب دادگاه جهت واریز خسارت
برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید.۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951