بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مدارک لازم جهت انتقال تخفیفات ثالت

تماس

دانستنیهای بیمه ای ،’،
مدارک لازم جهت انتقال تخفیفات ثالث:
۱⃣ اصل بیمه نامه خودرو قبلی
۲⃣ اصل بیمه نامه خودرو جدید
۳⃣ اصل الحاقیه خودرو قبلی مبنی بر صفر شدن تخفیفات
۴⃣ اصل سند مالکیت یا کارت خودرو قبلی
۵⃣ اصل سند مالکیت یا کارت خودرو جدید
۶⃣ شماره حساب و شماره شبای بانکی بیمه گذار (جهت واریز حق بیمه برگشتی)
توجه نوجه
مطابق تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ ، انتقال دهنده میتواند تخفیفات را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی، باشد منتقل کند.

@Insurance6951