بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

مدارک مورد نیاز راننده

تماس

‌🔴 مدارک مورد نیاز رانندگان حین رانندگی

به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،
رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه ،
کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی
را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن ها را ارائه کنند/@insurance6951