بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

نرخ جریمه تاخیر سال ۹۸ شخص ثالث(برای ماشنهای فاقد تخفیف)

تماس

نرخ پایه جريمه تاخير سال ۹۸ (برای خودرو های بدون تخفیف عدم خسارت):
جريمه ٣ سيلندر : ۳۰۸۰ تومان
جريمه پرايد ، پيكان و رنو : ۳۶۵۰ تومان
جريمه ساير ٤ سيلندر : ۴۲۸۵ تومان
جريمه ٦ سيلندر و بيشتر : ۴۸۰۰ تومان
جريمه باركش زير يك تن : ۳۷۷۲
جريمه باركش ١ تا ٣ تن : ۴۵۴۰ تومان

🔴با توجه به سابقه عدم خسارت ، تخفیفات به جرایم فوق اعمال می گردد

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس بگیرید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

🆔
@insurance6951