بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

هزینه ی پزشکی چیست؟

تماس

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه‌هایی که بیمه شده یا بیمه‌گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه بابت هزینه پزشکی ناشی از حادثه پرداخت می‌کند.

به زبان ساده در صورتی که بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه‌های بستری و پزشکی می‌شود، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و بیمه‌گر هزینه‌های آن را تا سقف تعیین شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌کند.

مبلغ خسارتی که توسط بیمه پرداخت می‌شود به میزان حق بیمه پرداختی و میزان سرمایه فوت بیمه‌نامه شما بستگی دارد.

برای مشاوره با ما در خوانسار و گلپایگان تماس بگیرید ۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

@insuranse6951