بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

وام بیمه عمر

تماس

🔵 سلام لطفا شرایط کامل گرفتن وام بیمه عمر رو توضیح دهید.
✅ پاسخ : شما از ابتدای سال سوم تا انتهای مدت بیمه نامه می توانید از بیمه نامه تان وام دریافت کنید. بدون ضامن و بدون سند و … و در طی ۱-۲ روز کاری وام شما پرداخت می شود. مدت بازپرداخت رو فرد مشخص می کند و نهایت ۳ ساله می تواند وام را تسویه کند.
بهره وام : سود روز شمار قید شده در بیمه نامه در سالی که فرد می خواهد وام بگیرید + ۴%
@insurance6951