بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

پاسخ افرادی که میپرسند آیا بیمه اعتباری دارد

تماس

دانستنیهای بیمه ای ،”،
در پاسخ با اشخاصی که میگویند آیا بیمه اعتبار دارد ؟

جواب :
هموطن محترم اتفاقا به یک مسئله خیلی مهم و بجا اشاره کردید و این موضوع برای خود من در اوایل کارم نیز دغدغه بود
از استادی پرسیدم و ایشون هم گفت اتفاقا در ابتدا برای خود من هم همینطور سوال بوده
ببینید هر حکومت و نظامی بر دو بال اقتصادی تکیه دارد که مرجع آن بانک مرکزی و بیمه مرکزی هر حکومت و کشوری است و زیر نظر دولت و حالا در ایران زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی میباشد
حالا هر کدوم یک وظیفه دارند بانک مرکزی موسسات مالی و بانکی را نظارت میکنه و بیمه مرکزی موسسات بیمه را
و هر نظام و حکومتی برای حفظ خود باید به این دو بنگاه اقتصادی توجه ویژه داشته باشه و داره
و این دو مرجع نیز تمام تلاش خود را برای نظارت بر زیر مجموعه های خود انجام خواهند داد
و اما بیمه مرکزی که متولی نظارت و قانونگذاری برای بیمه ها و زیر مجموعه های خود است . باید به نحو عالی این کار رو انجام بده و میده
به همین خاطر در دادن مجوز به شرکت های بیمه کمال دقت و اجرای قوانین را بکار بسته و سهامداران این شرکت ها می بایست اهلیت داشته باشند
و همین بیمه مرکزی سپرده بیمه ها را برای مجوز گرفتن ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده که سهامداران این شرکت ها باید نزد دولت ودیعه بگذارند
و طبق قانون اگر شرکت بیمه ای نتوانست کار خودش را درست انجام بده و احیانا دچار ورشکستگی و یا انحلال و یا … شد این بیمه مرکزی است که طبق قانون مکلف است که دارایی ها و سپرده های این شرکت را ضبط و نسبت به تسویه حساب با مشتریان و بیمه گزاران آن شرکت اقدام کند.

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951