بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا بايد ماشین را در بيمه بدنه به قيمت واقعي بيمه کرد ؟

تماس

چرا بايد خودرو را در بيمه بدنه به قيمت واقعي بيمه کرد ؟
اگر ارزش واقعي خودرو شما ۱۰۰ ميليون تومان باشد و شما آن را ۲۰۰ ميليون بيمه کنيد و خودور به سرقت رود يا بطور کامل از بين برود شرکت بيمه مبناي محاسبه خسارت را ۱۰۰ ميليون تومان يعني ارزش واقعي در نظر خواهد گرفت و شما فقط حق بيمه بيشتري پرداخت کرده ايد . عکس اين موضوع هم صادقه يعني اگر به جاي ۱۰۰ ميليون ۵۰ ميليون بيمه کنيد ماده ۱۰ قانون بيمه اعمال ميشود به عبارت ديگر اگر خودرو شما ۱۰ ميليون تومان در يک تصادف خسارت ببيند شرکت بيمه نصف آن را يعني پنج ميليون تومان پرداخت خواهد کر چون که شما نصف قيمت واقعي خودرو را بيمه کرده ايد .در نتيجه حتما بايد خودرو به ارزش واقعي بيمه شود و چنانچه در طول مدت بيمه افزايش يا کاهش قيمت پيدا کرد مراتب را جهت صدور الحاقي مربوطه به شرکت بيمه اطلاع داد .
برای مشاوره با ما در گلپایگان و خوانسار تماس بگیرید۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸
@insurance6951