بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا به بیمه عمر نیاز داریم

تماس

✅ چرا به بیمه عمر نیاز داریم؟

🔺 سه رکن اصلی زندگی هر شخص عبارتند از:

۱️⃣ عمر و جان

۲️⃣ دارایی و اموال

۳️⃣ شغل وی

✳️ کل زندگی افراد بر این سه اصل استوار است.

⭕️ معمولا افراد شغلشان را در سازمان تامین اجتماعی بیمه می کنند.

⭕️ دارایی و اموالشان را نیز با خرید بیمه نامه هایی مانند آتش سوزی، بدنه، شخص ثالث و.. تحت پوشش بیمه می برند.

‼️ حال اگر ستون سوم زندگی هر شخص، یعنی ” عمر ، جان و زندگی ” فرد نباشد، سایر ارکان نام برده به چکار می آید؟

❓ سوال اصلی اینجاست که برای حمایت و حفاظت از چنین موهبت ارزشمندی چه کرده ایم؟

👈👈برای تهیه بیمه زندگی مان به دفاتر نمایندگی های بیمه ایران مراجعه نمائید.

@insurance6951