بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا در کنار بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه هم نیازاست

تماس
چرا در کنار بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه هم نیازاستReviewed by بیمه مرکزی ایران on Mar 12Rating: 5.0.چرا در کنار بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه هم نیازاست

نمونه اول :در تصادفات زمانی که شما مقصر حادثه باشید نمیتوانید از بیمه نامه شخص ثالث برای اتومبیل خود استفاده نمایید.

نمونه دوم :اگر اتومبیل شما سرقت شود یا دچار آتش سوزی گردد یا دچار سقوط و واژگونی شود نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید.

نمونه سوم :زمانی که اتومبیل شما پارک شده و دچار تصادف شود و شما نمیدانید مقصر این حادثه چه کسی است نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید.

نمونه چهارم:

زمانی که اتومبیل شما گرفتار بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان میشود نمیتوانید از بیمه شخص ثالث خود استفاده نمایید

در تمامی این موارد بیمه نامه بدنه به شما خسارت پرداخت میکند.