بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

چرا روش پرداخت حق بیمه عمر سالیانه توصیه میشود

تماس

چرا روش پرداخت حق بیمه ، سالانه توصیه می شود ؟

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✅ عدم مراجعه ماهانه به بانک ، خودپرداز و… برای پرداخت حق بیمه

✅ عدم معوق شدن بیمه نامه و ” خارج شدن از پوشش ها ”
در بیمه نامه های ماهانه ، در یکسال ۱۲ بار امکان معوق شدن و خارج شدن از پوشش ها وجود دارد

✅ در روش پرداخت سالانه حدود ۲۰% اندوخته ی بیشتری نسبت به روش پرداخت ماهانه اندوخته میشود .

✅ در پرداخت خسارت ، حق بیمه تا انتهای سال از خسارت کسر و خسارت پرداخت می شود .

با توجه به این نکات بهترین روش پرداخت حق بیمه ” سالانه ” می باشد

برای مشاوره در خوانسار و گلپایگان با ما تماس حاصل فرمایید۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸

🏖🏡⛱🏡🏝⛱🏡🏝⛱🏕
🆔 @insurance6951