بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

تصادف بدون گواهینامه

تماس

⭕️تصادف بدون داشتن گواهینامه قتل عمد است؟🚔🚔🚔

متاسفانه بسیاری از افرادی که از قوانین آگاه نیستند می‌گویند اگر کسی گواهینامه رانندگی نداشته باشد و با فردی تصادف کند که سبب مرگ او شود قتل عمد انجام داده ، اما در واقع باید گفت که این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و تصادف فردی که گواهینامه ندارد مصداق قتل عمد نیست.

این فرد به دلیل آن که بدون گواهینامه رانندگی کرده مرتکب جرم شده است و از سوی دیگر به دلیل آنکه در راستای تصادف او فرد فوت شده علاوه بر پرداخت دیه، فرد خاطی به حداکثر دو سال حبس هم محکوم میشود
@insurance6951
به قوانین احترام بگذاریم