بیمه ایران نمایندگی جوادی خوانسار و گلپایگان

دیه به صورت علی الحساب

تماس

آیا می دانید امکان دریافت دیه علی الحساب در حوادث رانندگی وجود دارد؟

در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده و شرایط پیش بینی شده در قانون، بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل ۵۰% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه (یعنی پس از صدور رأی صادره از محاکم قضایی و مشخص شدن میزان دقیق دیه) حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت نمایند.

🆔 @insurance6951
تماس با ما ۰۹۱۳۲۷۲۷۲۰۸